ارزشيابي کيفيت گروه‌هاي آموزشي مؤسسه آموزش عالي علمي-کاربردي هلال ايران:

زیدابادی, حسن رضا and همتی, مریم (2013) ارزشيابي کيفيت گروه‌هاي آموزشي مؤسسه آموزش عالي علمي-کاربردي هلال ايران:. فصلنامه علمی امداد و نجات, 4 (4). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
8.pdf

Download (233kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=266

Abstract

مقدمه: ارزشيابي کيفيت مؤسسات علمي‌ـ‌ کاربردي ضروري است، چراکه منجر به بهبود مستمر کيفيت آنها خواهد شد. اين پژوهش با کاربست الگوي سيستمي، در صدد ارزشیابی کيفيت درونداد‌ها، فرايند‌ها و برونداد‌هاي چهار گروه آموزشي در مؤسسه آموزش عالي علمي‌ـ‌کاربردي هلال ايران برآمده است. روش‌ها: پژوهش حاضر در زمرة پژوهش‌هاي ترکيبي قرار دارد. در بخش کیفی، همة متخصصان در زمينة آموزش عالي، آموزش عالي علمي‌ـ‌کاربردي، ارزشيابي آموزش عالي، استانداردسازي در آموزش عالي، اساتيد مؤسسه هلال ايران و اعضاي هيأت علمي، تصميم‌سازان و مديران، صاحبان تأليف و ترجمه در حوزة آموزش عالي جامعة مورد مطالعه در مرحلة کيفي پژوهش را تشکيل داده است. در اين مرحله نمونه‌ها (20 نفر) با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردید. در بخش کمّي، مديران‌ گروه، اعضاي هيأت ‌علمي، همة دانشجويان، همة دانش‌آموختگان و همة کارفرمايان بلافصل (مستقيم) دانش‌آموختگان شاغل گروه‌‌هاي مورد ارزشيابي، جامعة آماري را تشکيل داده‌اند. در اين مرحله براي انتخاب نمونه‌ها (341 نفر) از روش نمونه‌گيري «در دسترس» استفاده گردید. در مرحلة کيفي از ابزار «مصاحبة نيمه هدايت شده» و در مرحله کمّی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در مرحله کمي از نرم‌افزار PASW Statistic 18 استفاده گردید. يافته‌ها: نتايج نشان داد که دروندادهاي گروه‌هاي مورد ارزشيابي در سطح «نسبتاً مطلوبي» از کيفيت قرار دارند. همچنين کيفيت تنها عامل فرايندي تقریباً در تمام گروه‌ها در سطح «مطلوب»؛ و کيفيت عوامل بروندادي نيز در سطح «نسبتاً مطلوب» ارزشيابي شد. نتيجه‌گيري: نتايج اين پژوهش بيانگر وجود فاصله تا وضع مطلوب به‌ويژه در دروندادها و بروندادهاست. فهرست عوامل، ملاک‌ها و نشانگر‌هاي ارزشيابي شده سند بسيار مهمي براي مؤسسه هلال ايران و گروه‌هاي مورد ارزشيابي مي‌باشد. وضعيت نسبتاً مطلوب و نامطلوب عوامل، ملاک‌ها و نشانگر‌ها در اين سند به معناي نقاط مهم براي برنامه‌ريزي و بهبود مي‌باشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارزشيابي کيفيت، الگوي سيستمي، درونداد، فرايند، برونداد.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Oct 2016 11:36
Last Modified: 05 Oct 2016 11:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5362

Actions (login required)

View Item View Item