بررسی میزان آگاهی و نگرش پرسنل غیر درمانی دانشگاه¬ علوم¬پزشکی مازندران در مورد کمک‌های اولیه و احیاي قلبی¬- ریوی پایه در سال 1390

حبیبی, محمدرضا and خلیلیان, علیرضا and سیدصالحی, آرش and قاسمی همدانی, فریبا and باهوطرودی, تقی and عرب, رمضانعلی and غلامی, غلام and حاتمی, سیدمحمد and خدابخشی, رضا and گوران اوریمی, فاطمه and مهدوی عسکری واسو کلایی, . and حبیبی ساروی, رضا (2013) بررسی میزان آگاهی و نگرش پرسنل غیر درمانی دانشگاه¬ علوم¬پزشکی مازندران در مورد کمک‌های اولیه و احیاي قلبی¬- ریوی پایه در سال 1390. فصلنامه علمی امداد و نجات, 4 (4). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
13.pdf

Download (315kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=267

Abstract

براساس آمار رسمی کشور، ایست قلبی و حوادث، به ترتیب رتبه نخست و دوم عوامل منجر به فوت را در ایران شامل می‌شوند. انجام کمک‌های اولیه از طریق افراد آگاه حاضر در محل حادثه امکان بقاي بیشتر و آسیب کمتر مصدومان را به همراه دارد. این مطالعه براي بررسی وضعیت کنونی آگاهی و نگرش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان بخشی از عموم جامعه در خصوص کمک‌هاي اولیه و احیاي قلبی- ریوی صورت پذیرفت. روش‌ها: روش پژوهش در این مطالعه با توجه به نحوة گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی است. جامعة پژوهش در این مطالعه شامل تمامي پرسنل غیرپزشکی در ستاد مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری است. با بهره‌گیری از فرمول کوکران 320 نفر انتخاب گردید. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری لایه‌ای بهره گرفته شده است. ابزار اندازه‌گیری در این مطالعه پرسشنامه استاندارد شده بوده است. پرسشنامه در سه بخش اطلاعات دموگرافیک و نظرسنجی، ارزیابی نگرش، و ارزیابی دانش و آگاهی بوده است. براي بررسی روایی- محتوای صوری پرسشنامه از نظر متخصصان آموزش همگانی هلال‌احمر و اساتید دانشگاه نسبت به تعدیل و تصحیح آن، بهره گرفته شد. همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ (سؤالات مربوط به دانش r=0/83 و سؤالات مربوط به نگرش r=0/88) نشان داد، سؤالات از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. یافته‌ها: مقایسه میانگین امتیاز دانش جامعه نمونه در مورد کمک‌های اولیه در دو گروه دارای سابقه آموزش کمک‌های اولیه با افرادی که در این دوره‌ها شرکت ننموده بودند نشان داد، اختلاف معنی‌داری بین این دو گروه وجود دارد (05/0>P و 535/2=t)، اما این اختلاف در میانگین امتیاز نگرش جامعه نمونه در مورد کمک‌های اولیه در دو گروه دارای سابقه آموزش کمک‌های اولیه با افرادی که در این دوره‌ها شرکت ننموده بودند، مشاهده نگردید (05/0<P و 618/0=t ). نتیجه‌گیری: از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یکی از سازمان‌های مسئول درحفظ و ارتقاي سلامت جامعه و به عنوان دستگاه ناظر در این بخش محسوب می‌شود، می‌بایست بیش از پیش در ارتقاي سطح دانش و آگاهی کارکنان خود گام بردارد. در همین خصوص و در راستای آموزش همگانی باید به افزایش پوشش آموزش کمک‌های اولیه در سطح کارکنان غیر درمانی دانشگاه از طریق مدل‌های آموزشی مناسب اقدام گردد و یکی ازمهم‌ترین اقدامات در این زمینه، حساس‌سازی مسئولان و پرسنل براي بذل توجه بیشتر به ترویج آموزش کمک‌های اولیه در سطح دانشگاه است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Oct 2016 11:37
Last Modified: 05 Oct 2016 11:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5367

Actions (login required)

View Item View Item