اورژانس پيش بيمارستاني: تحليل وضعيت موجود تجهيزات طبي آمبولانس‌هاي پايگاه‌هاي خدمات پزشکی اورژانس شهر رشت

پورشيخيان, مجيد and جهانگيري, كتايون and كاظم‌نژاد, احسان and وطن‌خواه, سودابه (2014) اورژانس پيش بيمارستاني: تحليل وضعيت موجود تجهيزات طبي آمبولانس‌هاي پايگاه‌هاي خدمات پزشکی اورژانس شهر رشت. فصلنامه علمی امداد و نجات, 6 (1). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
pdf(1).pdf

Download (786kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=411

Abstract

مقدمه: اورژانس پيش بيمارستاني بخش مهمی از نظام ارائه خدمات بهداشتي درمانی را تشکیل مي‌دهد. لازمه ارائه خدمات مناسب، وجود آمبولانس‌هاي مجهزی است که نقش مهمي در حفظ جان بيماراني كه نياز به اقدامات فوري دارند، ايفا كند. با توجه به شيوع بالاي حوادث رانندگي و سایر موارد اورژانس، مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت موجود تجهيزات طبي آمبولانس‌هاي اورژانس پیش بیمارستانی رشت و مقایسه آن با استانداردهاي كشوري انجام شد. روش: پژوهش حاضر از انواع مطالعات کاربردی است که به صورت توصيفي تحلیلی انجام شده است. نمونه‌های پژوهش كليه 13 آمبولانس فعال پايگاه‌هاي خدمات پزشکی اورژانس رشت و زمان مطالعه 4 ماهه نخست سال 1392 مي‌باشد. ابزار جمع آوري داده‌ها شامل چك ليست كارت معاينه طبي استاندارد آمبولانس تيپ B وزارت بهداشت و چك ليست 4374 خودروهاي امدادي و تجهيزات سازمان ملی استاندارد ايران بود. چک لیست‌ها توسط پژوهشگران و با مراجعه به پايگاه‌هاي خدمات پزشکی اورژانس رشت و مشاهده وضعيت تجهيزات طبي آمبولانس‌ها تکمیل گرديد. برای تحليل داده‌ها از آماره‌های توصيفي و آزمون t-test استفاده شد و p<0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی شد. یافته‌ها: به طور کلي، متوسط تجهيزات خودروهاي خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی رشت نسبت به استاندارد‌های وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد ايران، بترتیب 66.5 و 64.8 درصد بود که اختلاف معنی داری با استانداردهای مذکور نشان داد(p<0.05). همچنین متوسط تجهيزات موجود بر اساس استانداردهاي مذکور و به تفکیک گروه‌های تجهیزات طبی، تجهيزات تشخيصي به ترتيب 80 و 82.4 درصد، تجهيزات اداره تهويه/ تنفس حدود 97 درصد، تجهيزات تزريق و داروها 73 و 4/58 درصد، تجهيزات مديريت درماني-حياتي 3/65 و 7/55 درصد، مراقبت پرستاري و بانداژ 3/58 و 8/53 درصد بود که در همه موارد با استاندارد تعریف شده ایران اختلاف معنی داری داشت (p<0.05). حدود 84 درصد آمبولانس‌ها همه تجهيزات اداره تهويه و تنفس را بر اساس استاندارد‌هاي دوگانه داشتند. نتيجه‌گيري: بهترين وضعيت تجهيزات طبی آمبولانس‌های خدمات پزشکی اورژانس، مربوط به تجهیزات اداره راه هوايي/تهويه بود. در سایر گروه‌های تجهیزاتی، کمبود‌های قابل توجهی مشاهده شد. کمبود تجهيزات آمبولانس باعث کاهش کارايي خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی خواهد شد، لذا رفع کمبودها و رسيدن به استاندارد کشوري بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اورژانس پيش بيمارستاني، پايگاه خدمات پزشكي، تجهيزات طبي آمبولانس.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Dec 2016 11:36
Last Modified: 05 Dec 2016 11:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5429

Actions (login required)

View Item View Item