بررسي تأثير ابعاد فرهنگ سازماني بر رضایت شغلي کارکنان آتش نشاني منطقة 4 شهر تهران

موسوی کیا, مهدی (2014) بررسي تأثير ابعاد فرهنگ سازماني بر رضایت شغلي کارکنان آتش نشاني منطقة 4 شهر تهران. فصلنامه علمی امداد و نجات, 6 (1). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
کیا.pdf

Download (783kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=425

Abstract

مقدمه: همچنان که انسان نمی¬تواند جدا از فرهنگ زندگی کند، سازمان نیز بدون داشتن یک فرهنگ جامع و مدون، معنا و مفهومی نمی¬تواند داشته باشد. در حقیقت فرهنگ، روح سازمان است و بقای سازمان، منوط به داشتن یک فرهنگ سازمانی قوی و جامع است. از‌این‌رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثير مؤلفه¬های فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان آتش¬نشانی منطقة 4 شهر تهران پرداخته است. روش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوة گردآوری داده‌‌ها، توصیفی- همبستگی است و جامعة آماری، تمامي کارکنان شاغل در سازمان آتش‌نشانی منطقة 4 شهر تهران در سال 1391 مي‌باشند. با استفاده از فرمول کوکران، 200 نفر به عنوان جامعة نمونه انتخاب گردید. از روش نمونه‌گیری تصادفی لایه‌ای/طبقه‌اي استفاده شد. اعتبار صوری و پایايي ابزار اندازه‌گیری در سطح قابل قبول تائید شد. با استفاده از آزمون‌‌های t تک نمونه‌اي و تحلیل مسیر، فرضیه‌‌ها بررسی شد. یافته¬ها: با توجه به نتایج به‌دست آمده، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان، بالاتر از سطح متوسط (میانگین فرضی) است. در رضایت شغلی در جنبة ارتقا و ترفیع در سطح متوسط (میانگین فرضی) و در میزان حقوق و مزایا پائین‌تر از سطح متوسط (میانگین فرضی) به دست آمده است. به‌‌علاوه، ضریب همبستگی بین مؤلفه¬های فرهنگ سازمانی (بُعد مدیریت تغییر، همسویی اهداف، توجه به ارباب رجوع، هماهنگی گروه کاری، هماهنگی قدرت) و رضایت شغلی به ترتیب 629/0r=، 565/0r=، 430/0 r=، 487/0 r=، 568/0r= می‌باشد. از‌این‌رو، بیشترین تأثير، مربوط به بُعد مدیریت تغییر بر رضایت شغلی و کمترین تأثير، مربوط به توجه به ارباب رجوع بر رضایت شغلی است. نتیجه¬گیری: از آنجا که بین متغیرهای مستقل بر وابسته رابطة مستقیم و مثبت مشاهده شده است و همچنین متغیرهای مستقل بر رضایت شغلی تأثيرگذار بوده است، هراندازه به مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی توجه بیشتری شود، کارکنان از رضایت شغلی بیشتری برخوردار خواهند شد. از‌این‌رو، ضروری است، مدیران سازمان قبل از گماردن افراد در پست¬های سازمانی از طریق شرکت افراد در کارگاه‌‌های آموزشی و دوره¬های ضمن خدمت از دارا بودن این ویژگی¬ها در آنها اطمینان حاصل کنند و از این طریق گام‌‌هایی براي ایجاد رضایت شغلی در کارکنان بردارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، سازمان آتش-نشانی شهر تهران.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Dec 2016 11:37
Last Modified: 05 Dec 2016 11:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5431

Actions (login required)

View Item View Item