رابطة فرسودگی شغلی و تاب‌آوری در پرسنل فوریت‌‌های پزشکی شهر تهران

شجاع فرد, جواد and پورصادق, اصر and شهرآشوب, قاسم and زنگیشه, سحر (2014) رابطة فرسودگی شغلی و تاب‌آوری در پرسنل فوریت‌‌های پزشکی شهر تهران. فصلنامه علمی امداد و نجات, 6 (2). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
فرد.pdf

Download (779kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=445

Abstract

مقدمه: فرسودگی شغلی یک احساس ذهنی- درونی است که باعث ایجاد احساسات و نگرش‌‌های منفی فرد در ارتباط با شغلش و اختلال در عملکرد حرفه‌اي او می‌شود. در مقابل شرایط استرس‌زای شغلی، ظرفیت تاب‌آوری به عنوان یک پيش‌بینی کننده براي جلوگیری و کاهش فرسودگی شغلی محسوب می‌گردد. پژوهش حاضر براي تعیین رابطة بین فرسودگی شغلی و تاب‌آوری بین کارکنان فوریت‌‌های پزشکی شهر تهران در 1391 انجام شد. روش‌‌ها: در این پژوهش، 128 نفر از کارکنان عملیاتی اورژانس تهران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌‌ها از پرسشنامة فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و پرسشنامة تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) استفاده گردید و با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیر‌‌ها در سطح معنا‌داری 05/0 بررسی گردید. پس از تکمیل پرسشنامه توسط آزمودني‌‌ها، داده‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده در مورد فرسودگی شغلی آزمودني‌‌ها، در بعد خستگی هیجانی 9/21 در صد افراد در سطح متوسط قرار‌ دارند و 6/15 درصد افراد در خستگی هیجانی در سطح بالایی قرار ‌دارند. در مسخ شخصیت 23 درصد متوسط و 01/21 درصد مسخ شخصیت بالا‌ دارند و در احساس عدم کفایت شخصی 7/36 درصد افراد در سطح بالا و 3/20 درصد متوسط هستند. بین ویژگی فردی تاب‌آوری و ابعاد فرسودگی شغلی رابطة معنا‌داری در سطح p<0/001 وجود‌دارد، ولی ارتباطی بین ابعاد فرسودگی شغلی و متغیر‌‌های جمعیت شناختی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: شرایط فعالیت شغلی پرسنل فوریت‌‌های پزشکی می‌تواند فرسودگی شغلی را تشدید كند و در نتیجه زیان‌های جبران‌ناپذیری را برای بیماران و مصدومان اورژانس و حتی پرسنل ایجاد کند، لذا شناسایی عوامل زمینه‌ساز، مؤثر و تشدیدکنندة فرسودگی شغلی، برنامه‌ریزی دقیق براي استفاده از روش‌‌های پیشگیری، برگزاری دوره‌‌های مشاوره، مهارت‌آموزی و ارتقاي شرایط کاری در بهبود و کاهش اثرات این عوامل مؤثر می‌باشد. از آنجايی که ظرفیت تاب‌آوری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از فرسودگی شغلی مطرح است، لذا بهتر است که در این حوزه از افراد ‌دارای ظرفیت تاب‌آوری بالاتر استفاده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرسودگی شغلی، تاب‌آوری، پرسنل فوریت‌های پزشکی
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Jan 2017 11:36
Last Modified: 01 Jan 2017 11:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5440

Actions (login required)

View Item View Item