بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم‌‌های امداد و نجات براي پاسخگویی به بحران‌‌ها در سطح استان ایلامدر سطح استان ایلام

نیسی, عبدالکاظم and ویسه, مهدی and تردست, حسن (2014) بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم‌‌های امداد و نجات براي پاسخگویی به بحران‌‌ها در سطح استان ایلامدر سطح استان ایلام. فصلنامه علمی امداد و نجات, 6 (2). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
pdf(5).pdf

Download (688kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=453

Abstract

مقدمه: امروزه یکی از موانع توسعة پایدار جوامع، حوادث طبیعی و بحران‌‌ها هستند که به دلیل نبود مطالعه و برنامه‌ریزی و نيز نبود آمادگی و مقابلة مناسب با آنها تلفات و خسارات سنگینی را به جوامع وارد مي‌کنند. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم‌‌های امداد و نجات براي پاسخگويي به بحران‌‌ها در سطح استان ایلام انجام ‌پذيرفته است. روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ درجة کنترل، میدانی و از لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی (میدانی) است. روش تحقیق علّی- ارتباطی است. جامعة آماری، 1200 نفر از امدادگران و نجاتگران داوطلب جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در 1392 مي‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌اي و ابزار تحقیق، پرسشنامة استاندارد و شاخص‌‌های مورد استفاده، آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و آمار استنباطي رگرسیون چند متغیره و تحلیل همبستگی اسپيرمن است. یافته‌‌ها: ضریب همبستگی چندگانه رگرسیون برآورد شده 719/0R= و مقدار ضریب تعیین 583/0=R2 و مقدار تعدیل شده آن 562/0=R2 می‌باشد. معنا‌دار بودن رگرسیون چندگانه نیز توسط F محاسبه شده در سطح 99 درصد (000/0=Sig) محرز است. بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده 2/56 درصد از متغیر اثربخشي تيم¬هاي امداد و نجات توسط دو متغیر علاقة اعضای تیم‌های امداد و نجات و آمادگی جسمي‌-روانی اعضای تیم‌های امداد و نجات تبیین شدند. نتیجه‌گیری: میزان تجهیزات به کارگیری شده، نوع تجهیزات به کارگیری شده، میزان علاقة اعضای تیم‌های امداد و نجات، میزان روحیة کار تیمی و دسته‌جمعی، میزان آمادگی جسمانی و روانی اعضای تیم‌‌های امداد و نجات بر اثربخشی این تیم‌‌ها به منظور پاسخگويي به بحران‌‌ها تأثيرگزار بوده است. نوع سازمان‌دهی تیم‌‌ها بر میزان اثربخشی آنها تأثير ندارد؛ به عبارت دیگر اثربخشی تیم‌‌های امداد و نجات مستقل از نوع سازمان‌دهی عمل مي‌کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مدیریت بحران، اثربخشی، تیم‌‌های امداد و نجات، حوادث و سوانح، استان ایلام.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Jan 2017 11:36
Last Modified: 01 Jan 2017 11:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5443

Actions (login required)

View Item View Item