خودکارآمدی ماماها برای ارائه خدمات بهداشت باروری در بلایا، تهران- 1392

تقی‌زاده, زیبا and کاظم‌نژاد, انوشیروان and خشکناز, مهسا and عبدالهی, شهاب (2014) خودکارآمدی ماماها برای ارائه خدمات بهداشت باروری در بلایا، تهران- 1392. فصلنامه علمی امداد و نجات, 6 (3). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
pdf(4).pdf

Download (854kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=493

Abstract

مقدمه: ماماها برای ارائه مؤثر خدمات بهداشت باروری در بلایا، علاوه بر دانش و مهارت باید از خودکارآمدی کافی نیز برخوردار باشند که خودکارآمدی یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد صحیح در شرایط اضطراری و پر استرس است. وقوع ناگهانی بلایا، ضرورت بررسی خودکارآمدی ماماها را به عنوان عامل پیشگویی کنندۀ عملکرد آنها در ارائه خدمات بهداشت باروری را بیش از پیش مشخص می کند. روش: در این مطالعۀ مقطعی، 361 مامای شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران، بعد از تکمیل فرم رضایت از سه منطقۀ شمال، جنوب و مرکز با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، آگاهانه وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه معتبر و پایای محقق ساخته جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار 16-SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی و ضريب همبستگی پيرسون در سطح معناداری 05/0P< تجزيه و تحليل شد. یافته‌ها: میانگین امتیاز خودکارآمدی ماماها از مجموع 55 نمره، در حد متوسط (8±3/38) به دست آمد و فقط 19 درصد ماماها سطح خوبی از خودکارآمدی را ابراز کردند. در تحلیل گویه‌ها بیشترین میزان خودکارآمدی ماماها در بخش"همکاری با دیگر اعضای تیم بلایا" و کمترین نمرۀ مربوط به "تطابق با فشارهای روانی" بود. بین خودکارآمدی ماماها و سن (04/0=P)، سابقۀ کار مامایی (036/0=P) و مواجهه قبلی با بلایا (01/0=P) و سپری کردن دورۀ آموزشی قبلی(04/0=P)، ارتباط معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به متوسط بودن خودکارآمدی ماماهای شهر تهران و ارتباط آن با سپری کردن دورۀ آموزشی، آماده‌سازی ماماها برای مواجهه با بلایا از طریق آموزش ضروری به نظر می‌رسد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خودکارآمدی، خدمات بهداشت باروری، بلایا، ماما.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 03 Jan 2017 11:38
Last Modified: 03 Jan 2017 11:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5452

Actions (login required)

View Item View Item