بررسی ارتباط حمايت اجتماعی درک شده و انجام رفتارهای غذايی پيشگيری‌کننده از چاقی در زنان شهر اروميه در سال 1391

متاجی امیررود, مریم and تقدیسی, محمدحسین and شیدفر, فرزاد and گوهري, محمودرضا (2014) بررسی ارتباط حمايت اجتماعی درک شده و انجام رفتارهای غذايی پيشگيری‌کننده از چاقی در زنان شهر اروميه در سال 1391. مجله علوم پزشکی ایران, 21 (119). pp. 1-11. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n119p1-fa.pdf

Download (988kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3095&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: حمايت اجتماعی از مهمترين عوامل پيش بينی کننده­ی سلامت جسمی و روانی در افراد می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعيين ارتباط حمايت اجتماعی درک شده و انجام رفتارهای غذايی پيشگيری کننده از چاقی در زنان شهر اروميه می باشد. روش کار: مطالعه توصيفی تحليلی حاضر بر روی 124 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهری اروميه انجام شد. دو مرکز بهداشت به صورت خوشه ای انتخاب و نمونه گيری به صورت تصادفی و پس از کسب رضايت نامه داوطلبانه در زمينه شرکت در مطالعه، انجام گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافيک، حمايت اجتماعی زيمت و چک ليست رفتارهای غذايی انجام گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصيفی، ضريب همبستگی پيرسون، تحليل واريانس و رگرسيون خطی ساده انجام شد. يافته‌ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که مولفه های حمايت اجتماعی تقريبا 3/41% و حمايت اجتماعی درک شده ی کلی 5/42% از پراکندگی مشاهده شده در متغير رفتار غذايی را پيش بينی می نمايند. همچنين همبستگی موجود بين حمايت اجتماعی کلی و مولفه های آن با رفتارهای غذايی پيشگيری کننده از چاقی در زنان معنی دار می باشد(001/0>p). نتيجه‌گيری: خانواده و نزديکان ، از عوامل موثر در شکل گيری رفتارهای غذايی می باشند بنابراين حمايت اجتماعی آنان يکی از بهترين راههای ارتقای رفتارهای غذايی سالم در جامعه خواهد بود. واژه‌های کلیدی: حمايت اجتماعی، رفتارهای غذايی، چاقی، زنان،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Aug 2014 06:53
Last Modified: 19 Aug 2014 06:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/546

Actions (login required)

View Item View Item