رابطۀ رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي در كاركنان صنايع نساجي جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران

صمدی میارکلائی, حسین and صمدی میارکلائی, حمزه and بابایی, عباس (2015) رابطۀ رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي در كاركنان صنايع نساجي جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران. فصلنامه علمی امداد و نجات, 7 (1). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
میارکلا.pdf

Download (397kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=566

Abstract

مقدمه: سازمان¬های موفق کارکنانی دارند كه به مسئولیت¬های رسمی بسنده نمی‌کنند، وقت و انرژی خود را بدون محدودیت، وقف شغل و سازمان¬شان می¬کنند. چنین رفتارهای نوع¬دوستانه که نه تجویزی است و نه درخواستی، موجب تسریع فعالیت¬های سازمانی می¬شود. رفتار شهروندي سازماني (OCB) به عنوان رفتارهاي فردي¬اي تعريف شده است كه بصيرتي است و به¬طور مستقيم و به¬وضوح از طريق سيستم رسمي پاداش شناخته نشده و به آن پاداش داده نمي¬شود. يكي از عوامل مؤثر بر اين رفتارها رضايت شغلي مي¬باشد. رضايت شغلي را به عنوان «ميزاني كه كاركنان شغل و جنبه¬هاي گوناگون شغل‌شان را دوست دارند» تعريف كرده¬اند. روش: این تحقيق به روش توصيفي- همبستگي انجام شد و جامعۀ مورد مطالعه در اين تحقيق همۀ كاركنان صنايع نساجي جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران است. در اين تحقيق 123 نفر از كاركنان سازمان مورد مطالعه به روش نمونه-گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده که رفتار شهروندي سازماني و پرسشنامة 20 سؤالي (فرم كوتاه) رضايت شغلي مينه¬سوتا (MSQ) برای سنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده¬ها نیز با نرم¬افزار SPSS و LISREL و با آزمون همبستگی و تحلیل مدل معادلات ساختاری و در سطح معنی‌داری 05/0انجام شده است. یافته‌ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد كه ميان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازماني با ميزان همبستگي (665/0) و نیز میان ابعاد رضایت شغلی، شامل رضایت درونی (684/0) و رضایت بیرونی (582/0)، با رفتار شهروندی سازماني كاركنان ارتباط مثبت و معني‌داري يافت شد. نتیجه¬گیری: با توجه به ارتباط میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازماني در اين تحقیق، سیستم منابع انساني سازمان می¬تواند از طريق طراحي سيستم¬هاي ارزيابي عملكرد، برنامه¬هاي دقيق توسعه مديريت، تنظيم سيستم¬هاي پرداخت منصفانه و طراحي اسباب و لوازم شغلي برای افزايش رضايت شغلي و در نهایت رفتار شهروندی سازماني كاركنان گام بردارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رفتار شهروندي سازماني، رضايت شغلي، صنايع نساجي هلال‌احمر.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Jan 2017 06:24
Last Modified: 29 Jan 2017 06:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5472

Actions (login required)

View Item View Item