روش‌‌های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ‌‌های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکدۀ پرستاری ارتش

عبادی, منیره and تاج شریفی‌فر, سیمین and زارعیان, آرمین (2016) روش‌‌های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ‌‌های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکدۀ پرستاری ارتش. فصلنامه علمی امداد و نجات, 7 (4). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
سیمین.pdf

Download (307kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=741

Abstract

مقدمه: بررسی تاریخ جنگ‌‌های بشر به ویژه جنگ‌‌های اخیر، حکایت از آن دارد که بسیاری از کشورها به‌صورت پنهان و آشکار به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای دسترسی دارند. رژیم بعث عراق به‌طور گسترده 92 بار از گاز خردل علیه کشورمان استفاده کرد که هنوز هم عوارض دیررس آن در بین مصدومان شیمیایی مشاهده می‌شود. در واقع نبود نگرش، دانش و مهارت صحیح در مورد اقدامات حفاظتی مقابله‌ای، ایران را به بزرگ‌ترین قربانی جنگ شیمیایی در جهان تبدیل کرده است. در این مقاله سعی می‌شود راه‌‌های کسب نگرش، دانش و مهارت اقدامات حفاظتی در جنگ شیمیایی دانشجویان ورودی جدید دانشکدۀ پرستاری ارتش بررسی و راهکارهای مناسب ارایه شود. روش: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی- پیمایشی است که به بررسی راه‌‌های کسب نگرش، دانش و مهارت اقدامات حفاظتی در جنگ شیمیایی دانشجویان ورودی جدید دانشکدۀ پرستاری ارتش می‌پردازد. 78 دانشجوی پرستاری که آموزش نظامی در دانشکدۀ پرستاری ندیده بودند برای بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و چک‌لیست محقق‌ساخته شده است. برای تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده‌‌ها از روش اعتبار صوری و برای تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار آماري 20-SPSS و با استفاده از آزمون‌‌های آماری تجزیه و تحلیل شد. (05/0 P≤) یافته‌‌ها: براساس یافته‌ها، از راه‌‌های کسب دانش شیمیایی، بسیج 7/32، آمادگی دفاعی دبیرستان 7/37، صدا و سیما1/35 و منابع مکتوب میانگین 32 را داشتند. همچنین میانگین نگرش در مورد جنگ شیمیایی از روش آموزش‌‌های بسیج 8/102، آمادگی دفاعی دبیرستان 6/108، صدا و سیما 87/92 و روزنامه و کتاب 6/103 بود. آزمون آماری آنوا اختلاف معناداری در روش‌‌های کسب دانش (94/0p=) و نگرش (16/0p=) شیمیایی نشان نداد. (05/0P>) این مطلب نشان می‌دهد که دانشجویان از نظر دانش و نگرش جنگ شیمیایی در روش‌‌های مذکور تفاوت آماری معناداری با هم نداشتند. تأثیر بسیج در ایجاد آمادگی حفاظتی دانشجویان 18/44، آمادگی دفاعی دبیرستان 78/45، صداو سیما62/42 و روزنامه و کتاب 07/44 می‌باشد که بیانگر تفاوت آماری معنادار در روش‌‌های کسب مهارت حفاظت فردی در حملات شیمیایی است. (05/0P≤) نتیجه‌گیری: افزایش آگاهی و مهارت مناسب پرستاران ارتش در صف مقدم مواجهه و مقابله با چنین رویدادهایی ضروری است و نبود چنین آمادگی‌هایی یا اعتقاد بر اینکه چنین آمادگی‌هایی غیرضروری‌اند یک فاجعه است. همچنین، مراکز درمانی و سایر سازمان‌‌های مرتبط با سوانح باید در این خصوص دوره‌‌های آموزشی برگزار کنند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: جنگ شیمیایی، حفاظت فردی، دانش، مهارت، دانشجویان پرستاری
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Mar 2017 10:32
Last Modified: 15 Mar 2017 10:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5506

Actions (login required)

View Item View Item