اثر دو ماه سبک زندگی کم تحرک بر بيان ژنی شاخص های موثر در اضافه وزن و سلامت عروق در مردان 40- 55 سال

ترتیبیان, بختیار and بقایی, بهروز (2014) اثر دو ماه سبک زندگی کم تحرک بر بيان ژنی شاخص های موثر در اضافه وزن و سلامت عروق در مردان 40- 55 سال. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 25-33. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n119p25-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3098&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: ميانسالی با تغييراتی در سطح شاخص های ژنتيکی و فيزيولوژيک موثر در چاقی و سلامت عروقی همراه است که Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRB2) و Angiotensin Converting enzyme (ACE) از جمله آنها می باشد، لذا هدف از تحقيق حاضر بررسی اثر دو ماه سبک زندگی کم تحرک بر بيان ژنی Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRB2) و Angiotensin Converting enzyme (ACE) و نيز شاخص های فيزيولوژيک در مردان 40- 55 سال می باشد. روش کار: تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربی با اندازه گيری‌های مکرر می باشد. از بين 96 مرد ميانسال داوطلب،20 آزمودنی (40-55 سال) پس اخذ رضايت نامه در تحقيق شرکت داده شدند و دو ماه از تمرينات منظم ورزشی منع شدند و در دو مرحله‌ی: پايه، و ماه دوم خونگيری از وريدی بازويی به عمل آمد و نيز سطح (Volume oxygen maximum (VO2max)) و Body mass index (BMI)) اندازه گيری شد، برای اندازه گيری mRNA آنزيم ACE و گيرنده ADRB2 از روش Real time PCR و برای بررسی های آماری نيز از تست تعقيبی بنفرونی (Bonfreoni) استفاده گرديد. يافته‌ها: بررسی های آماری نشان داد که بيان ژن ADRB2 در ماه دوم کاهش داشته است (386/0p= ). بيان ژن آنزيم ACE در ماه دوم افزايش معنی‌داری يافت (001/0p= ). سطح VO2max و BMI در ماه دوم از کم تحرکی تغيير معنی داری نيافت. (386/0p≥ ). نتيجه گيری: سبک زندگی کم تحرک منجر به افزايش فشار خون، و کاهش اتساع عروقی، افزايش چربی زير پوستی در مردان ميانسال می شود.. واژه‌های کلیدی: ADRB2، ACE، زندگی کم تحرک، مرد،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 20 Aug 2014 03:46
Last Modified: 20 Aug 2014 03:46
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/551

Actions (login required)

View Item View Item