تعیین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد استراتژیک در جمعیت هلال احمر استان البرز بر اساس مؤلفه های کارت امتیازی متوازن

علیخانی, تیمور and مجیدی, مریم (2017) تعیین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد استراتژیک در جمعیت هلال احمر استان البرز بر اساس مؤلفه های کارت امتیازی متوازن. فصلنامه علمی امداد و نجات, 8 (2). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
1docx.pdf

Download (655kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=827

Abstract

مقدمه: در این تحقیق با شناسایی و ارزیابی شاخص‌های موثر بر اجرای مطلوب مدیریت عملکرد استراتژیک در جمعیت هلال احمر استان البرز، بر اساس کارت امتیازی متوازن، وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط ضعف وقوت آن را شناسایی کرد تا در تعیین پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد آن ارائه گردد. روش: با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده، روش مورد نظر دراﻳﻦ ﻣﻄﺎلعه توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کارکنان جمعیت هلال احمر استان البرز که تعداد آنان 65 نفرگزارش شده است. در این مطالعه از روش تمام شماری استفاده گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و برای اندازه‌گیری پایایی ابزار از روش الفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSSاستفاده گردید. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: طبق پیشینه تحقیق ومدل مفهومی پژوهش و با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) آزمون شد که مقدار بار عاملی برای تمامی شاخص ها بیشتر از مقدار0.5 بود که بیانگر اعتبار قابل قبول مؤلفه ها بوده است وهم چنین نتایج نشان داد،میانگین مؤلفه یادگیری و رشد، فرآیندهای داخلی و کسب و کار، مالی و مشتری به ترتیب بر مدیریت عملکرد استراتژیک تاثیر قابل توجهی داشته اند. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي: نتایج تحلیل عاملی تأئیدی برای هر یک از شاخص ها نشان داد، توجه کافی به این شاخص ها در جمعیت وجود دارد و مؤلفه های کارت امتیازی متوازن بر اجرای مطلوب مدیریت عملکرد استراتژیک تاثیر مستقیم داشته اند و همچنین نتايج نشان داد، از منظر جمعيت شناختي تفاوت معناداري ميان گروه هاي مختلف وجود نداشته است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، جمعیت هلال‌احمر
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 03 Apr 2017 06:08
Last Modified: 03 Apr 2017 06:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5520

Actions (login required)

View Item View Item