مقایسه‌ی تاثیر آموزش درس اصول و فنون پرستاری به روش نقشه مفهومی و روش متداول بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

دل آرام, معصومه and صادقی گندمانی, حمیدرضا and رسول زاده, نسرین and ناصری بروجنی, نرگس (2017) مقایسه‌ی تاثیر آموزش درس اصول و فنون پرستاری به روش نقشه مفهومی و روش متداول بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 9 (24). pp. 44-55. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v9n24p44-fa.pdf

Download (369kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=754&s...

Abstract

زمینه و هدف: پرورش تفکر انتقادی و مهارت های عملی در نظام آموزش پزشکی کشور همچنان به عنوان چالشی جدی و در خور توجه باقی مانده است.روش های متداول آموزشی از جمله سخنرانی که به عنوان روش غالب در نظام آموزش عالی به کار می رود، سبکی انفعالی است که تفکر انتقادی را نادیده می گیرد. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر آموزش درس اصول و فنون پرستاری به روش نقشه­ی مفهومی و متداول بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 70 نفر از دانشجویان ترم اول دانشکده­ی پرستاری و مامایی تهران انجام شد. دانشجویان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. محتوای آموزشی در گروه آزمون به روش نقشه مفهومی و در گروه کنترل به روش سخنرانی، نمایش و کار عملی ارایه شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه مشخصات فردی و آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا- فرم ب در ابتدا و چهار هفته پس از آخرین جلسه­ی آموزش انجام شد. داده ها در سطح معنی داری P<0/05 تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: قبل از آموزش ، میانگین نمره­ی کل تفکر انتقادی در گروه نقشه مفهومی 66/2±71/9و در گروه متداول 14/2±64/9بود و تفاوت دو گروه معنی دار نبود (121/0P=)، اما پس از آموزش تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد ] 71/2±20/15در گروه نقشه مفهومی و06/2±25/10در گروه متداول، 01/0=P‍[. این تفاوت در تمامی مولفه ها معنی دار بود (003/0P=). نتیجه گیری: به­کارگیری راهبرد نقشه مفهومی در آموزش دانشجویان پرستاری می­تواند منجر به توسعه مهارت های تفکر انتقادی، به عنوان یکی از رسالت­های مهم آموزش عالی گردد. از این رو بهتر است در آموزش بالینی پرستاری به کار گرفته شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نقشه کشی مفهومی، مهارت های تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری، اصول و فنون پرستاری.
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 22 Apr 2017 06:34
Last Modified: 22 Apr 2017 06:34
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5527

Actions (login required)

View Item View Item