بررسی میزان رفتار تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب اصفهان

رجائی آذرخوارانی, عباس and رجائی پور, سعید and هویدا, رضا (2016) بررسی میزان رفتار تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب اصفهان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 9 (21). pp. 37-46. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v9n21p37-fa.pdf

Download (193kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=447&s...

Abstract

زمینه و هدف : امروزه مراکز آموزش عالی خصوصاً دانشگاه ها از مهمترین سازمان های دانش محور محسوب می شوند ، به طوریکه ارتقاء رفتار تسهیم دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه موجب افزودن ذخیره دانشی در داخل حافظه سازمانی می گردد . لذا ، پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی میزان رفتار تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب اصفهان انجام شده است . روش بررسی : روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان جمعاً به تعداد 1472 نفر می باشد . که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم ، تعداد 177 نفر انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تسهیم دانش با 10 سؤال با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود . روایی پرسشنامه به صورت محتوایی ، صوری و سازه مورد تأیید قرار گرفت و ضرایب پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید . داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری 16 SPSS و 18 Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها : نتایج نشان داد تفاوت معنادار و مثبتی بین میانگین رفتار تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب اصفهان بر حسب جنس ، مرتبه علمی ، سنوات خدمت و دانشگاه محل خدمت وجود دارد . نتیجه گیری : با استقرار فرهنگ تسهیم دانش در دانشگاه می توان رفتار تسهیم دانش را بین اساتید ، دانشجویان و هم چنین بین اعضای هیئت علمی ارتقاء داد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تار تسهیم دانش، اعضای هیئت علمی، دانشگاه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 09 May 2017 08:59
Last Modified: 09 May 2017 08:59
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5565

Actions (login required)

View Item View Item