مقایسه هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان و غیراستعداددرخشان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال13931393

صفر نژاد, زهره and جویباری, لیلا and فتی, لادن and ثناگو, اکرم and وکیلی, محمدعلی (2016) مقایسه هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان و غیراستعداددرخشان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال13931393. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 9 (21). pp. 61-72. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v9n21p61-fa.pdf

Download (177kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=487&s...

Abstract

«هوش هیجانی» دیدگاه جدیدی درباره پیش‏بینی عوامل مؤثر بر موفقیت افراددرجامعه را فراهم میسازد. «هوش عمومی» دربهترین شرایط، تنهاعامل20درصدازموفقیت‏های زندگی است. 80 درصد موفقیت‏ها به عوامل دیگر از جمله هوش هیجانی وابسته است. درنظام آموزشی ما، این مشکل وجودداردکه برهوش شناختی تأکید و هوش هیجانی که بی اندازه درسرنوشت افراد اهمیت دارند، نادیده گرفته می شود.لذا این مطالعه به مقایسه هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان وغیراستعداددرخشان می پردازد. روش تحقیق : پژوهش مقطعی مقایسه ای بارویکردتحلیلی دوگروهی بوده و بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 1393 انجام شد. نمونه گیری ترکیبی که152دانشجو (41دانشجوی استعداددرخشان و111دانشجوی غیراستعداد درخشان) واردمطالعه شدند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه133سوالی هوش هیجانی هنجاریابی شده بار-ان ومشخصات دموگرافیک وتحصیلی دانشجویان بوده، جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون AnovaوTtest وآزمون ناپارامتری Kruskal Wallis استفاده گردید. یافته ها: بیانگرآنست که میانگین هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان77/103ودردانشجویان غیراستعداد درخشان41/ 98 بوده و آزمون مقایسه Ttestنشان داد هوش هیجانی این دوگروه درسطح احتمال %5 (085/p=0) تفاوت معنی دارندارند. درمولفه خودشکوفایی تفاوت معنی دار بین دانشجویان استعداددرخشان وغیراستعداددرخشان دیده شد (004/p=0). تحصیلات پدر (046/p=0) و رشته تحصیلی (039/p=0) بر هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان تفاوت معنی دار داشته و نیز درتحصیلات پدر(04/p=0) وتحصیلات مادر(034/p=0) بر هوش هیجانی دانشجویان غیراستعداد درخشان تفاوت معنی دار دیده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند بین هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان و غیراستعداددرخشان تفاوت معنی دار وجودنداشته، لذامیتوان گفت صرف استعداددرخشان بودن به معنی برخورداری بالاتر ازتوانایی های دیگرازجمله هوش هیجانی نمی باشد. باتوجه به اهمیت هوش هیجانی پیشنهادمیگردد درمعیارهای شناسایی دانشجویان استعداددرخشان فقط به معیارهای هوش عمومی اکتفا نگردد ومعیارهای مرتبط به هوش هیجانی که بیش از80درصدازموفقیت فرددرجامعه را شامل میشود درنظرگرفته شودوضروری است مسئولان آموزشی به هوش هیجانی درکنارهوش عمومی توجه نمایند. کلمات کلیدی: هوش هیجانی، استعداد درخشان، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کلمات کلیدی: هوش هیجانی، استعداد درخشان، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی.
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 09 May 2017 09:46
Last Modified: 09 May 2017 09:46
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5568

Actions (login required)

View Item View Item