پیش‌بینی تدریس خلاقانه بر اساس ذهنیت فلسفی اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی

جولکی, عاطفه and عرفانی, نصرا. . and شبیری, سید محمد and بیات, مرتضی (2016) پیش‌بینی تدریس خلاقانه بر اساس ذهنیت فلسفی اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 9 (21). pp. 73-81. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v9n21p73-fa.pdf

Download (182kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=523&s...

Abstract

زمینه و هدف: تدریس به ویژه تدریس خلاقانه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از این عوامل ذهنیت فلسفی است. از این رو این مطالعه با هدف پیش‌بینی تدریس خلاقانه بر اساس ذهنیت فلسفی اعضای هیأت علمی صورت گرفت. روش بررسی: جامعه آماری مطالعه شامل اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه ‌علوم پزشکی همدان به تعداد 374 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و فرمول تعدیل حجم نمونه 126 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه ذهنیت فلسفی و پرسشنامه تدریس خلاقانه بود. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 89/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند‌گانه به روش گام به گام توسط نرم‌افزار SPSSصورت گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد ذهنیت ‌فلسفی اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان در حد خوب بود و بین ذهنیت فلسفی و تدریس خلاقانه آن‌ها رابطه مستقیم معنی‌داری مشاهده گردید. هم چنین بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی با تدریس خلاقانه رابطه مستقیم معنی‌داری مشاهده شد. در ضمن نتایج نشان داد به وسیله مؤلفه جامعیت ذهنیت فلسفی می-توان تدریس خلاقانه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی را پیش‌بینی کرد. نتیجه‌گیری :تدریس خلاقانه اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان را می توان بر اساس بعد جامعیت ذهنیت فلسفی آنها پیش بینی کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ذهنیت فلسفی، تدریس خلاقانه، اعضای هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 May 2017 07:45
Last Modified: 13 May 2017 07:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5569

Actions (login required)

View Item View Item