بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک سروکوال

زارعی, احسان and علیجان زاده, مهران and موسی زاده, علیرضا (2016) بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک سروکوال. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 8 (20). pp. 39-49. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v8n20p39-fa.pdf

Download (147kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=478&s...

Abstract

زمینه و هدف : اهمیت خدمات آموزشی و نقش آن در پیشبرد اهداف جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. آموزش مناسب و رضایتمندی دانشجویان منجر به ارتقا سیستم و در نهایت توسعه جامعه خواهد گردید. هدف از این مطالعه بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی در سال 1393 انجام شد. کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تعداد 246 نفر و با روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار بررسی، پرسشنامه استاندارد 27 سوالی سروکوال بود . میزان آلفای کرونباخ 93 درصد و ضریب آزمون – بازآزمون 86 درصد بود. داده ها با نرم افزار spss و توسط آزمون های آنووا، تی و تی جفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: به ترتیب شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد تضمین، پاسخگویی، همدلی، قابلیت اطمینان و ملموس بودن برابر با 375/1- ، 640/1-، 497/1-، 332/1-، 994/1- بود که به لحاظ آماری معنی دار بود( p< 0/001). میانگین شکاف کیفیت خدمات آموزشی بین ادراکات و انتظارات دانشجویان برابر با 570/1- بود ( p< 0/001). بین ادراکات و انتظارات دانشجویان با جنسیت آنها رابطه معنی دار نبود ( p> 0/05) اما بین سن دانشجویان و ادراکات آنها از کیفیت خدمات آموزشی رابطه معنی دار وجود داشت (p=0/015). نتیجه گیری: با توجه به وجود شکاف گسترده تر در حیطه ملموس و پاسخگویی ، به نظر می رسد توجه سیاستگزاران به این دو حیطه به بهبود کیفیت خدمات آموزشی منجر خواهد شد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خدمات آموزشی، دانشجویان، شکاف کیفیت، سروکوال
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 15 May 2017 06:22
Last Modified: 15 May 2017 06:22
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5579

Actions (login required)

View Item View Item