آیا اولویت انتخاب رشته دستیاران پزشکی پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نیازهای جامعه همخوانی دارد؟

شکورنیا, عبدالحسین and عصاره زادگان, محمدعلی (2015) آیا اولویت انتخاب رشته دستیاران پزشکی پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نیازهای جامعه همخوانی دارد؟. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 8 (19). pp. 62-72. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v8n19p62-fa.pdf

Download (265kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=409&s...

Abstract

زمینه و هدف: انتخاب رشته تخصصی توسط دستیاران اهمیت زیادی در ترکیب کادر پزشکی مورد نیاز در سیستم بهداشتی درمانی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه دارد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین اولویت انتخاب رشته دستیاران پزشکی پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نیاز جامعه انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1392 روی 389 دستیار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور انجام شد. اطلاعات فردی دستیاران، اولویت انتخابی و عوامل موثر در انتخاب رشته بوسیله پرسشنامه گردآوری شد. در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: بطور کلی از 389 دستیار تعداد 219 نفر(48%) زن و تعداد 92 نفر( 5/24%) مجرد با میانگین سنی 8/4±‌‌‌‌‌‌‌68/34 بودند. اولویت انتخابی دستیاران زن عبارت بودند از رادیولوژی، زنان و زایمان و قلب ؛ و برای دستیاران مرد به ترتیب رادیولوژی، قلب و ارتوپدی بودند. در مجموع رادیولوژی(5/20%) و قلب (8/17%) و چشم پزشکی(2/9%) مهم ترین اولویت را داشتند. آزمون مجذور کای نشان داد که در برخی موارد بین اولویت های انتخابی دستیاران و ظرفیت پذیرش رشته های تخصصی تفاوت معنی داری مشاهده شد(05/0p<). همچنین بین اولویت های انتخاب تخصص دستیاران زن و مرد در برخی موارد تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: شناسایی اولویت انتخاب رشته توسط دستیاران پزشکی می تواند تمایل به رشته های مختلف و همچنین توزیع کادر پزشکی در جامعه را مشخص نماید. یافته های این مطالعه اطلاعات مهمی برای مدیران بهداشت و درمان فراهم می آورد تا آنان با توجه به نیاز جامعه دانشجویان را برای انتخاب رشته های مورد نیاز راهنمایی و تشویق کنند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اولویت انتخاب رشته، دستیاران پزشکی، نیازهای جامعه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 May 2017 04:16
Last Modified: 21 May 2017 04:16
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5595

Actions (login required)

View Item View Item