ارتباط سبکهای یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی93- 13921392

قهرمانی, زینب and کمالی, کوروش and باقر, پروین (2015) ارتباط سبکهای یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی93- 13921392. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 8 (18). pp. 61-72. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v8n18p61-fa.pdf

Download (214kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=380&s...

Abstract

زمینه و هدف: آمادگی خودراهبر در یادگیری و سبک‌های یادگیری دو مشخصه یادگیری و فردی مهم در فراگیران است که باید به منظور طراحی و اجرای آموزش اثربخش مدنظر قرار گیرد. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سبک‌های یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان صورت پذیرفت. روش بررسی: در مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی درنیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 همه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی، آمادگی یادگیری خودراهبر فیشر و سبک ‌های یادگیری کلب بود. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با نرم افزار 16 SPSS و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته‌ ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل آمادگی خودراهبر دانشجویان 59/15±39/157 بدست آمد و سبک یادگیری اکثر دانشجویان (9/54%) جذب کننده بود. در میانگین کل آمادگی یادگیری خود راهبری (039/0=p) و حیطۀ خودمدیریتی (031/0=P) و حیطۀ خودکنترلی (021/0=p) در دانشجویان با سبک یادگیری مختلف اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت. نتیجه گیری: توجه به این مؤلفه‌ها با توجه به کمبود علاقه به پرستاری و زیاد بودن میزان انصراف از رشته و خروج از حرفۀ پرستاری، در ارتقای رشته و حرفۀ پرستاری و تربیت پرستاران کارآمدی که یادگیرندگان مادام‌العمر هستند می تواند مؤثر واقع شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آمادگی خودراهبری، یادگیری، سبکهای یادگیری، دانشجویان پرستاری، زنجان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 May 2017 04:53
Last Modified: 23 May 2017 04:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5607

Actions (login required)

View Item View Item