تعیین میزان نرمال بیرون زدگی چشم، در جمعیت نرمال ساکن بوشهر

محمدی, سارا and کلانترهرمزی, محمدرضا and نبی پور, ایرج and میرزایی, کامران (2012) تعیین میزان نرمال بیرون زدگی چشم، در جمعیت نرمال ساکن بوشهر. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
1-15mohammadisara.pdf

Download (341kB) | Preview
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

مقدمه: اگزوفتالموس به بیرون زدگی چشم به سمت جلو و خارج از کاسه ی چشم اطلاق می گردد، که می تواند ناشی از علل التهابی ، عفونی ،متاستازهاو یا بیماریهایی نظیر گریوز رخ دهد.اندازه گیری میزان نرمال بیرون زدگی چشم با توجه به متفاوت بودن این میزان در سنین و جنس و نژادهای مختلف، می تواند در تشخیص و درمان به موقع اگزوفتالموس و پیشگیری از آسسیبهای ثانویه موثر واقع شود. مواد و روش ها: در این مطالعه 1303 نفر فرد نرمال ، با استفاده از دستگاه اگزوفتالمومتر مورد بررسی قرار گرفتند، نهایتا مقادیری که با توجه به مارکرهای دستگاه به دست آمدند، ثبت شده، تمام داده ها وارد نرم افزار SPSS ویرایش 15 شدند و آنالیزهای آماری لازم در سطح معنی داری کمتر از 05/0 بر روی داده ها صورت گرفت. برای توصیف داده ها از میانگین، انحراف از معیار، و محدوده ی اطمینان 95/0 استفاده گردید.محدوده ی نرمال مقادیر مطلق بیرون زدگی چشم در گروه های سنی مختلف و با استفاده از فرمول “2SD ± mean“ که شامل 95% افراد می باشد محاسبه و ثبت گردید. به علاوه جهت مقایسه ی میانگین اگزوفتالموس بین دو چشم و دو جنس از آزمون T independent t test و براي مقايسه ميانگين اگزوفتالموس در رده هاي سني مختلف از آزمون يك طرفه آناليز واريانس استفاده شد. همچنين با تعيين Z score براي هر دو جنس، ميزان طبيعي بيرون زدگي چشم در جامعه به دست آورده شد. نتايج: در این مطالعه بالاترین میزان نرمال بیرون زدگی چشم 33/21 میلی متر برای گروه های سنی24-15سال، 61/21 میلی متر برای گروه سنی 34-25 سال،03/20 میلی متر برای گروه سنی 44-35 سال، 81/19 میلی متر برای گروه سنی 54-45 سال، 53/18 میلی متر برای گروه سنی 64-55 سال، 07/19 میلی متر برای گروه سنی 75-65 سال، و به طور کلی 11/21 برای کل بالغین، به دست آمد. میزان بیرون زدگی چشم ها در افراد مورد مطالعه با افزایش سن ارتباط معنی دار داشت(0001/0>p) به طوری که با افزایش سن میزان بیرون زدگی چشم ها کاهش می یابد.از سویی دیگر در این مطالعه میزان بیرون زدگی چشم چپ به طور معنی داری(0001/0>p) بیشتر از میزان بیرون زدگی چشم راست بود. نتيجه گيري: به طور کلی می توان برای بالغینی که میزان بیرون زدگی چشم بیشتر از11/21 میلیمتر دارند تشخیص اگزوفتالمی را مطرح نمود،به علاوه می توان اختلاف نسبی بیرون زدگی بین دو چشم بیشتر از 2 میلیمتر را به عنوان اگزوفتالموس یک طرفه در نظر گرفت.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: بیرون زدگی چشم، اگزوفتالموس
Subjects: WW Ophthalmology
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: خدیجه شبانکاره
Date Deposited: 20 Aug 2014 09:06
Last Modified: 19 Jun 2017 06:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/561

Actions (login required)

View Item View Item