مقایسه تاثیر دو روش شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر و مانکن بر دانش و رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش احیا قلبی ریوی

حیدرزاده, اعظم and کاظمی, مجید and عزیزاده فروزی, منصوره and جهانی, یونس (2015) مقایسه تاثیر دو روش شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر و مانکن بر دانش و رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش احیا قلبی ریوی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 8 (17). pp. 12-20. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v8n17p12-fa.pdf

Download (166kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=324&s...

Abstract

زمینه و هدف: آگاهی و مهارت پرستاران در اجرای احیاء قلبی ریوی می تواند در افزایش میزان موفقیت، کاهش مرگ و میر و عوارض آن نقش موثری داشته باشد، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر و مانکن بر دانش و رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش احیا قلبی ریوی انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 64 دانشجوی پرستاری شرکت داشته و به طور تصادفی در دو گروه شبیه سازی با کامپیوتر و مانکن قرار گرفتند. اطلاعات توسط سه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، دانش و رضایتمندی قبل و بعد از دو شیوه آموزش جمع آوری گردید و با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 18، و آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین(انحراف معیار) اختلاف دانش قبل و بعد از مداخله در گروه مانکن72/7 (46/3±) و کامپیوتر 68/9 (93/2±) بوده است که از لحاظ آماری بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار وجود داشته است(04/0P=)، علاوه بر این هر دو گروه از روش های به کار رفته رضایت داشته اند که از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت(0001/0P<) به طوری که میزان رضایتمندی در گروه مانکن بیشتر از کامپیوتر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت شبیه سازی در افزایش دانش و رضایتمندی دانشجویان از احیا قلبی ریوی پیشنهاد می شود این روش به ویژه برای آموزش گروههای پزشکی به کار گرفته شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شبیه سازی، احیا قلبی ریوی، دانش، رضایتمندی، ایران
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 May 2017 04:56
Last Modified: 24 May 2017 04:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5615

Actions (login required)

View Item View Item