نقش واسطه‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم در رابطه بین باورهای انگیزشی و ارزش‌های تحصیلی دانشجویان دکترای حرفه‌ای پزشکی- مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی جهرم

ناصری جهرمی, رضا and مرزوقی, رحمت اله and راسخ جهرمی, اطهر (2015) نقش واسطه‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم در رابطه بین باورهای انگیزشی و ارزش‌های تحصیلی دانشجویان دکترای حرفه‌ای پزشکی- مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی جهرم. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 8 (17). pp. 102-112. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v8n17p102-fa.pdf

Download (203kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=299&s...

Abstract

زمینه و هدف: دانشگاه‌ها نباید تنها به آموزش دانش و موضوعات درسی محدود شوند بلکه باید به دانشجویان مهارت‌های لازم برای سازگاری با تغییرات را اعطا نمایند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم در رابطه بین باورهای انگیزشی و ارزش‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم بود. روش بررسی: روش انجام پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 92- 93 می باشند که شامل 338 نفر می گردند. به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پرسشنامه ارزش‌های تحصیلی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. با استفاده از روش‌های آمار استنباطی داده ها تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که باورهای انگیزشی دانشجویان، ارزش‌های تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم آنان را پیش‌بینی می‌کند. همچنین مشخص گردید که یادگیری خودتنظیم با کنترل باورهای ارزشی، ارزش‌های تحصیلی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند و یادگیری خودتنظیم نقش واسطه‌ای در ارتباط بین باورهای ارزشی و ارزش‌های تحصیلی دانشجویان دارد. نتیجه‌گیری: با رشد شکلی از یادگیری که در آن یادگیرندگان مسئولیت اصلی برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی تجارب یادگیری خویش را بر عهده خواهند داشت، به یادگیرنده درون راهبری شونده تبدیل خواهند شد که در نهایت می توان ارزش‌های آنان را برای کسب نمرات بالا و انجام تکالیف چالش‌انگیز و جدید در دوره تحصیلی تقویت نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: باورهای انگیزشی- یادگیری خودتنظیم- ارزش‌های تحصیلی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 28 May 2017 05:58
Last Modified: 28 May 2017 05:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5626

Actions (login required)

View Item View Item