تاثیر دعای توسل بر کاهش اضطراب آزمون دانشجویان جدید الورود پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نصیری, مرتضی and آدرویشی, سارا and گنجو, مهستی and اسدی, معصومه (2014) تاثیر دعای توسل بر کاهش اضطراب آزمون دانشجویان جدید الورود پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (15). pp. 1-9. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n15p1-fa.pdf

Download (209kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=276&s...

Abstract

زمینه و هدف: اضطراب آزمون به عنوان یک مشکل مهم آموزشی، سالانه میلیون ها دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد و باعث افت تحصیلی آنها می شود. یکی از فاکتورهای موثر بر کاهش اضطراب باورهای مذهبی می شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر دعای توسل بر کاهش اضطراب آزمون دانشجویان می باشد. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بر روی 70 دانشجوی جدید الورود پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1392 انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و اضطراب آزمون اسپیل برگر استفاده شد. بعد از آزمون اولیه از 70 دانشجو، 39 دانشجو با اضطراب بالا شناسایی شده و به طور تصادفی به گروه آزمایش(19 نفر) و کنترل(20 نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمایش 30 دقیقه قبل از آزمون، به مدت 15 دقیقه فایل صوتی دعای توسل از طریق بلندگو پخش شد. بلافاصله بعد از اتمام فایل صوتی و 15 دقیقه بعد اضطراب آنها مجدداً ارزیابی شد. جهت گروه کنترل هیچ گونه فایلی پخش نشد. داده ها با استفاده از آزمون آماری مربع خی دو، تی زوجی و مستقل و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین نمرات اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمایش(43/2±26/44) در مقایسه با گروه کنترل(27/2±20/42) اختلاف معنی داری نشان نداد(09/0P=). اما میانگین نمرات اضطراب پس آزمون اول(45/1±73/34) و 15 دقیقه بعد(35/0±74/31) در گروه آزمایش نشان داد که دعای توسل بر کاهش اضطراب مؤثر می باشد(001/0P=). در گروه شاهد در پس آزمون اول(82/0±05/41) و 15 دقیقه بعد( 53/0±80/38) هیچ گونه اختلاف معنی داری دیده نشد(00/1P=). نتیجه گیری: با توجه به نتایج که نشان داد دعای توسل باعث کاهش اضطراب آزمون دانشجویان می شود، استفاده از این دعا به عنوان یک روش کم هزینه و ساده جهت کاهش اضطراب آزمون دانشجویان توصیه می شود. .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اضطراب آزمون، دانشجویان پرستاری، ترم اول، دعای توسل
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 31 May 2017 04:19
Last Modified: 31 May 2017 04:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5641

Actions (login required)

View Item View Item