موانع بکارگیری مهارت های تفکر انتقادی در پرستاران و دانشجویان پرستاری

طوقیان چهارسوقی, نرگس and ایرجپور, علیرضا (2014) موانع بکارگیری مهارت های تفکر انتقادی در پرستاران و دانشجویان پرستاری. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (15). pp. 86-93. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n15p86-fa.pdf

Download (152kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=181&s...

Abstract

مقدمه: تفکر انتقادی جنبه مهمی از عملکرد حرفه پرستاری است و بویژه در عرصه های بالینی امری حیاتی به شمار می آید. اما با توجه به اهمیت و ضرورت آن و وجود این واقعیت که تا کنون به علل تاثیر گذار بر پرورش مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان و پرستاران کمتر پرداخته شده است، به نظر می رسد باید به طور جدی به بررسی موانع بکارگیری مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان و پرستاران پرداخت تا بدین وسیله بتوان آموزش های نظری را به تجربیات بالینی نزدیک تر نمود زیرا تصمیم گیری در شرایط مختلف تنها با آموزش های کلیشه ای امکان پذیر نیست و راه حل های خلاقانه را می طلبد. روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که بر روی سه گروه اساتید، دانشجویان و پرستاران انجام شد. نمونه گیری برای اساتید به روش سرشماری و برای دانشجویان و پرستاران به روش تصادفی انجام شد. در این مطالعه از یک ابزار پژوهشگر ساخته استفاده شد که روایی آن توسط اعضای هیآت علمی و پایایی آن با آزمون مجدد تایید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss 11/5 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: مقایسه درصد ابعاد فردی، سازمانی و شخصیتی با استفاده از آزمون One way ANOVA بین سه گروه تفاوت آماری معنی داری نشان نداد 05/0 p>. اما در بعد آموزشی این تفاوت معنی دار بود 02/ 0 . p= آزمون توکی این تفاوت را میان گروه پرستار و دانشجو نشان داد (031/0 sig= و95% CI=). بحث و نتیجه گیری: استفاده از تفکر انتقادی ضرورتی انکار ناپذیر است بنابراین برطرف کردن عواملی که می تواند مانع از پرورش یافتن آن شود ضروری است. استفاده از روش های فعال یادگیری و روش های آموزشی جدید مانند روش نقشه مفهومی، یادگیری مبتنی بر حل مسأله، طراحی گزارش های موردی، استفاده از روش شاگردی شناختی و همچنین توجه مدرس به نقش الگو بودن خود به عنوان یک متفکر انتقادی و تشویق دانشجو به نوشتن فعالیت ها و تجارب بالین می تواند گامی موثر در این زمینه باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تفکر انتقادی، موانع، پرستاری
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 06 Jun 2017 04:50
Last Modified: 06 Jun 2017 04:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5653

Actions (login required)

View Item View Item