بررسی عوامل آسیب زای مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391

کاظم پور, زهرا and اشرفی ریزی, حسن (2014) بررسی عوامل آسیب زای مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (15). pp. 94-102. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n15p94-fa.pdf

Download (189kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=196&s...

Abstract

مقدمه: امروزه، مطالعه به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در زمینه‌ی توسعه و پیشرفت جوامع محسوب می‌شود، به صورتی که از طریق مطالعه‌ی مفید توفیق قابل توجهی نصیب عموم مردم به ویژه دانشجویان می‌شود. بنابراین ضروری است آموزش صحیح اصول مطالعه در همه سطوح تحصیلی به ویژه در دانشگاه مدنظر قرار گیرد. هدف این پژوهش،بررسی عوامل آسیب‌زای مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391 می‌باشد. روش‌ها: روش پژوهش توصیفی مقطعی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 50/82 درصد به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که حجم نمونه 374 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه ای می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آماری توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (T-test ، ANOVA و Tukey) استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده SPSS می‌باشد. نتایج: یافته‌ها نشان داد میانگین عوامل آسیب‌زای مطالعه در بین دانشجویان برابر با 4981/0 39/2 می‌باشدکه کمتر از حد متوسط و نسبتاً مطلوب می‌باشد. بیشترین میانگین به عدم تمرکز در مطالعه با 217/1 33/3 و کمترین میانگین‌ مربوط به راه رفتن حین مطالعه با 946/0 56/1 می‌باشد. میانگین بعد فنون و روش‌های مطالعه با 515/0 41/2 بیشتر از بعد شرایط مطالعه با 544/0 37/2 بوده است. مقایسه بین جنسیت، محل اقامت و مقطع تحصیلی دانشجویان با عوامل آسیب‌زای مطالعه نشان داد بین میانگین عوامل آسیب‌زای مطالعه و متغیرهای مذکور تفاوت معناداری وجود دارد، اما عوامل آسیب‌زای مطالعه در دانشکده های مختلف یکسان بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که میزان عوامل آسیب‌زای مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمتر از حد متوسط و نسبتاً مطلوب می‌باشد. در مجموع لازم است هم دانشجویان و هم دست‌اندرکاران امر آموزش به عوامل آسیب‌زای مطالعه که می‌تواند یکی از دلایل افت تحصیلی و ناکارآمدی دانشجویان در امر یادگیری باشد توجه خاص نمایند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عوامل آسیب‌زا، مطالعه، دانشجویان، بهداشت مطالعه، شیوه‌های مطالعه.
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Jun 2017 05:21
Last Modified: 07 Jun 2017 05:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5654

Actions (login required)

View Item View Item