بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره محیط یادگیری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

محمدی, علی and محمدی, جمشید (2014) بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره محیط یادگیری دانشگاه علوم پزشکی زنجان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (15). pp. 117-126. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n15p117-fa.pdf

Download (212kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=267&s...

Abstract

زمینه و هدف: محیط آموزشی، عاملی تعیین کننده در ایجاد انگیزه برای یادگیری است زیرا رفتارهای منجر به یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی را تقویت می‌کند. در محیط یادگیری، اساتید تاثیر زیادی بر یادگیری اثر بخش دارند. لذا، این مطالعه با هدف بررسی ادراک اساتید از محیط آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان صورت گرفت. روش: این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال91- 1390در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت. بدین منظور، یک نمونه 120 نفری از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی محیط یادگیری و آموزشی از پرسشنامه ای تعدیل شده ارزیابی محیط آموزشی داندی (Dundee Ready Education Environment Measure ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با کمک نرم افزار آماری 11.5 SPSS وبا استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی مثل میانگین، آزمون تی نمونه های مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. نتایج: میانگین نمره کلی محیط آموزشی و یادگیری( 24/12 ± 20/85) بود که به معنی محیط نسبتا مطلوب است. کمترین و بیشترین میانگین نمرات ا دراک اساتید 82/ 24 ازحداکثر نمره 44 (42/56%) و 55/ 30 ازحداکثر نمره 48 (64/63%) به ترتیب به ابعاد مدرسین و یادگیری مربوط می شدند. تفاوت میانگین نمرات ادراک اساتید در بعد یادگیری برحسب دانشکده ( 05/0 > P ) و گروه آموزشی ( 01/0 > P ) از نظرآماری معنی دار بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دادکه اساتید محیط یادگیری و آموزشی را نسبتا مطلوب ارزیابی کردند، ولی هنوز تارسیدن به یک محیط یادگیری مساعد و مطلوب فضا برای بهبودی و اصلاح وجود دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ادراک اساتید، محیط یادگیری، DREEM، زنجان
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Jun 2017 05:21
Last Modified: 07 Jun 2017 05:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5656

Actions (login required)

View Item View Item