سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 91-92

امانی, فیروز and تفرجی, رقیه (2014) سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 91-92. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (14). pp. 1-10. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n14p1-fa.pdf

Download (238kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=242&s...

Abstract

زمینه و هدف : سواد اطلاعاتی به مهارتهایی که فرد به منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به آنها نیازمند است، گفته می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سطح سواد اطلاعاتی و میزان استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی تحت وب می باشد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 150 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سنجش اطلاعاتی Das بوده که روایی و پایایی آن قبلا در مطالعات داخل کشور بررسی شده بود. همچنین قسمتی از اطلاعات مورد نیاز نیز با تکمیل پرسش نامه محقق ساخته حاوی مطالبی در مورد منابع اطلاعاتی جمع آوری شدند. داده ها بعد از جمع آوری در نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتد. یافته ها: در این مطالعه میانگین نمره سواد اطلاعاتی کسب شده پاسخگویان برای کل پرسش نامه 5/40 با انحراف معیار 5/7 بود. میانگین نمره سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده پزشکی و دندانپزشکی با 41 (SD=8.2 ) نسبت به سایر دانشکده ها بیشتر بوده است. بیشترین میزان استفاده مربوط به سامانه پژوهشی دانشگاه با 3/35% و کمترین میزان استفاده مربوط به مجلات خارجی در اشتراک دانشگاه با 6/24% بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان از منابع اطلاعاتی در حد متوسط قرار داشته و توجه به این مقوله به عنوان محوری اساسی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان ضروری می باشد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سواد اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، دانشگاه، مهارت
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Jun 2017 05:21
Last Modified: 07 Jun 2017 05:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5657

Actions (login required)

View Item View Item