بررسی ارتباط سرمایه‌ی فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بیکی, فریبا and جویباری, لیلا and ایزدی, صمد and صفار حیدری, حجت (2014) بررسی ارتباط سرمایه‌ی فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (14). pp. 11-19. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n14p11-fa.pdf

Download (204kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=241&s...

Abstract

ز مینه و هدف : سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات و امتیازات است که فرد، برای حفظ کردن یا به‌دست آوردن یک موقعیّت اجتماعی از آن استفاده می‌کند .سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب و به ارث برده نمی‌شود، کسب سرمایه فرهنگی کار طولانی، مداوم و پی‌گیر، یادگیری و فرهنگ‌پذیری را می‌طلبد. کسب سرمایه فرهنگی زمان می‌خواهد و به امکانات مالی و مادی نیاز دارد .هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان است. روش بررسی:این پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده روش نمونه گیری در دسترس روی 359 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1391 انجام گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه روا و پایای سرمایه فرهنگی با چهار مقیاس درونی،عینی،نهادی و تعاملی و پرسشنامه انگیزه ورود به دانشگاه و همچنین برای سنجش عملکردتحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون اسپیر من و کراس کالوالیس مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: 5/75 درصد افراد نمونه زن و بیشترین قومیت فارس و ترکمن بودند. سرمایه فرهنگی 4/23 درصد دانشجویان ضعیف،9/74 درصد متوسط و 1/7 درصد خوب بوده است.سرمایه فرهنگی درونی 5/7 درصد دانشجویان ضعیف،6/86 درصد متوسط و 8/5 درصد خوب ،سرمایه فرهنگی عینی 3/32 درصد دانشجویان ضعیف،2/63 درصد متوسط و 5/4 درصد خوب ،سرمایه فرهنگی نهادی 8/92 درصد دانشجویان ضعیف و 4/6 درصد متوسط وسرمایه فرهنگی تعاملی 6/10 درصد دانشجویان ضعیف،2/70 درصد متوسط و 2/19 درصد خوب بود .انگیزه ورود به دانشگاه 4/1 درصد دانشجویان ضعیف،6/49 درصد متوسط و 49 درصد خوب بوده است. عملکرد تحصیلی 6/46 درصد دانشجویان خوب بوده است. بین سرمایه فرهنگی عینی و نهادی با انگیزه ورود و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری وجود نداشت و تنها ارتباط معنادار بین سرمایه فرهنگی درونی با عملکرد تحصیلی( 028/0p= ) و سرمایه فرهنگی تعاملی با انگیزه ورود(000/p=0 ) و عملکرد تحصیلی (005 /0p=)وجود داشت. در اهداف فرعی از بین چها ر نوع سرمایه فرهنگی تنها ارتباط معنادار بین سرمایه فرهنگی درونی به تفکیک دانشکده مشاهده شد (008/.=p ) و بین هر چهار نوع سرمایه فرهنگی با سطح سواد پدر و مادر ارتباط معنادار وجود داشت . نتیجه گیری: با افزایش سرمایه فرهنگی درونی عملکرد تحصیلی در دانشجویان افزایش می یابد و سرمایه فرهنگی تعاملی نقش بسیار تأثیر گذاری بر انگیزه ورود دانشجویان به دانشگاه و عملکرد تحصیلی آنان ایفا می کند. داشتن امکانات فرهنگی و مدارک علمی ،فنی و حرفه ای(سرمایه فرهنگی عینی و نهادی) عامل مهم و تأثیر گذاری در افزایش سرمایه فرهنگی دانشجو یان نمی باشد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرمایه فرهنگی، انگیزه ورد، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Jun 2017 05:21
Last Modified: 07 Jun 2017 05:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5658

Actions (login required)

View Item View Item