شادکامی ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

صفاری, محسن and سنایی نسب, هرمز and رشیدی جهان, حجت and پورتقی, غلامحسین and پاکپور حاجی آقا, امیر (2014) شادکامی ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج). فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (13). pp. 45-56. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n13p45-fa.pdf

Download (215kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=185&s...

Abstract

زمینه و هدف: عوامل فردی مختلفی می‌توانند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به شادکامی و خودکارآمدی اشاره نمود. هدف از این مطالعه بررسی روابط بین پیشرفت تحصیلی و برخی عوامل دموگرافیک با این عوامل در دانشجویان گروه علوم پزشکی می باشد. روش بررسی: این یک مطالعه‌ی مقطعی است که بر روی تعداد 180 نفر از دانشجویان صورت گرفته است. نمونه‌ی پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع سیستماتیک اخذ گردید. از پرسشنامه‌های دموگرافیک، فهرست شادکامی آکسفورد، و مقیاس خودکارآمدی عمومی برای جمع‌آوری اطلاعات از دانشجویان استفاده گردید. شاخص پیشرفت تحصیلی با استفاده از میانگین معدل تحصیلی دو نیمسال گذشته معین گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 03/7 ± 33/29 بود و اکثریت آنها (80 درصد) مذکر بودند. عمده شرکت کنندگان از رشته های پزشکی و پرستاری بودند (55 درصد). میانگین استاندارد نمره‌ی شادکامی 58/0 ± 36/4 و میانگین نمره‌ی خود کارآمدی 09/9 ± 60/61 بود. میانگین معدل تحصیلی دو نیمسال گذشته دانشجویان مورد مطالعه نیز 81/1 ± 41/15 به‌دست آمد. عواملی همچون وضعیت تاهل، سن، مقطع و رشته تحصیلی و همچنین شاخص پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط معنی دار با شادکامی بوده، عواملی همچون سن، مقطع و معدل تحصیلی با خودکارآمدی در ارتباط بودند. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین سه متغیر اصلی مطالعه یعنی شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی یافت گردید. نتیجه گیری: شادکامی و خود کارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی به عوامل مختلف دموگرافیک و تحصیلی بستگی دارند که شناخت و تاثیرگذاری بر آن‌ها می‌تواند موجب بهبود عملکرد و سلامت روان دانشجویان گردد. بنابراین طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت شناخت بهتر چنین عواملی در جهت ارتقای فرآیند آموزش و تحصیل دانشجویان توصیه می گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دانشجویان، پزشکی، شادکامی، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Jun 2017 06:17
Last Modified: 13 Jun 2017 06:17
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5673

Actions (login required)

View Item View Item