تاثیر دو روش ارزشیابی عینی ساختار یافته مهارتهای عملی (OSATS) و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان

منصوریان, محمدرضا and حسینی, مرضیه and خسروان, شهلا and عالمی, علی (2014) تاثیر دو روش ارزشیابی عینی ساختار یافته مهارتهای عملی (OSATS) و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان. فصلنامه توسعه آموزش پزشکی در علوم پزشکی زنجان, 7 (13). pp. 64-73. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n13p64-fa.pdf

Download (226kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=236&s...

Abstract

زمینه و هدف: ارزیابی دقیق و عینی صلاحیت بالینی و حرفه ای، یکی از مهم ترین ابعاد آموزش بالینی دانشجویان گروه پزشکی است. آزمون عینی ساختار یافته مهارت‌های عملی، طیف وسیعی از مهارت‌های فنی و اساسی را در موقعیت های تجربی ارزیابی می کند. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر به به‌کارگیری آزمون عینی ساختار یافته مهارتهای عملیOSATS)Objective Structured Assessment of Technical Skills])[ و روش ارزیابی سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی مداخله ای است. واحدهای مورد پژوهش 45 دانشجوی پرستاری و فوریت های پزشکی بودند که واحد اصول و فنون عملی را اخذ کرده و غیبت بیش از حد مجاز نداشتند و هر دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در ارزیابی آن ها مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته و چک لیست جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید مجرب مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 80 درصدتایید شد. داده‌ها با استفاده از آزمون های تی زوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره‌ی رضایت‌مندی دانشجویان از روش OSATS (3/74) بیشتر از روش سنتی(7/49) است و این تفاوت از نظر آماری معنا دار بود(0001/0.(P<هم‌چنین میزان رضایتمندی ارزیابان نیز از روش OSATS (3/76)بیشتر از روش سنتی(5/35)بود( 0001/0. (P<. 3/93 درصد دانشجویان موافق ادامه ارزشیابی به روش OSATSدر ترم های آینده هستند. نتیجه‌گیری: ارزشیابی ساختارمند عینی مهارت‌های عملی بیش از روش سنتی سبب رضایت دانشجویان می‌شود. مدرسین نیز نسبت به این نوع ارزشیابی دیدگاه مثبتی دارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارزشیابی سنتی، ارزشیابی عینی ساختاریافته، رضایتمندی، دانشجوی پرستاری
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 14 Jun 2017 06:10
Last Modified: 14 Jun 2017 06:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5675

Actions (login required)

View Item View Item