بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تقوائی یزدلی, زهرا and یزدخواستی, علی and رحیمی, حمید (2013) بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 14-23. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v6n12p14-fa.pdf

Download (135kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=193&s...

Abstract

زمینه و هدف: مجموعه تجاربی که فراگیران در نظام آموزشی کسب می­کنند، محدود به برنامه­ی درسی آشکار نیست و عوامل دیگری در قالب برنامه­ی درسی پنهان، در شکل گیری یادگیری­های دانشجویان نقش قابل توجهی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه­های برنامه­ی درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویان بود. روش بررسی: روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه­ی آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 92-1391 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم تعداد 111 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه برنامه­ی درسی پنهان با 36 گویه بود که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 86/0 به­دست آمد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون t و تحلیل واریانس چندگانه) انجام گردید. یافته­ها: یافته ها نشان داد میانگین جایگاه برنامه درسی پنهان به میزان 26/3 بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین دیدگاه دانشجویان در مورد جایگاه برنامه­ی درسی پنهان تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه­گیری : تغییر و بهبود عناصر برنامه­ی درسی پنهان در راستای رشد مهارت­های دانشجویان و خنثی سازی مشکلاتی که در این مسیر می­تواند ایجاد کند، ضروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: برنامه‌ی درسی پنهان، یادگیری، دانشجویان، دانشگاه
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 14 Jun 2017 06:10
Last Modified: 14 Jun 2017 06:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5679

Actions (login required)

View Item View Item