بررسی رابطه‌ی سبک های تفکر و شیوه های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،1390

کشتکاران, علی and کفاشی, شهناز and صادقی فر, جميل (2013) بررسی رابطه‌ی سبک های تفکر و شیوه های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،1390. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 50-55. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v6n10p50-fa.pdf

Download (285kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/article-1-128-fa.html

Abstract

زمینه و هدف: یادگیری از مهم‌ترین زمینه های مطرح در علوم روانشناسی و تعاریف آن از دشوارترین مفاهیم است. پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه‌ی سبک های تفکر و شیوه های یادگیری ترجیحی دانشجویان دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی که به‌صورت مقطعی در سال 1390انجام گرفت . جامعه‌ی پژوهش دانشجویان سال اول و دوم دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود . حجم نمونه با روش سرشماری 113 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه‌ی شیوه های یادگیری استاندارد وارک و پرسشنامه‌ی 32 گویه از پرسشنامه جی رابرت استرنبرگ به منظور تشخیص نوع تفکر دانشجویان استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی ، فراوانی مطلق ،میانگین وآزمون همبستگی پیرسون و تی دو دامنه تحلیل شد . یافته ها: بین سبک های تفکر و شیوه های یادگیری ترجیحی دانشجویان رابطه‌ی مستقیم وجود داشت.یافته ها نشان داد که بین شیوه های یادگیری و سبک های یادگیری در برخی ابعاد دارای تفاوت معناداری بود (05/0p≤).سبک قضاوتگر با شیوه‌ی خواندنی و نوشتنی رابطه‌ی معنادار داشت (05/0p≤) و با سایر شیوه های یادگیری رابطه‌ی مستقیم داشت. سبک های قانون گذار-اجرایی ، اجرایی-قانون گذار و کلی نگر-جزیی نگر با تمامی شیوه ها رابطه‌ی مستقیم داشت .یافته ها حاکی از وجود رابطه‌ی معکوس بین سبک جزیی نگر-کلی نگر با شیوه‌ی دیداری وجود داشت و سبک محافظه کارآزاد اندیش تنها با شیوه‌ی دیداری رابطه‌ی مستقیم داشت. نتیجه گیری: به‌طورکلی بین سبک های تفکر و شیوه های یادگیری ترجیحی در بسیاری از ابعاد رابطه‌ی مستقیم وجود داشت . به منظور بالا بردن سطح علمی و کیفیت آموزشی باید اساتید برنامه ریزی های آموزشی خود را به سمت استفاده از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان سوق دهند. این مطالعه و مطالعات مشابه می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در تحول شیوه های تدریس در سیستم آموزشی حاضر باشد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سبک تفکر، شیوه های یادگیری، روش حل مساله
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Jun 2017 03:53
Last Modified: 24 Jun 2017 03:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5694

Actions (login required)

View Item View Item