استاديار و متخصص فيزيولوژي ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده علوم انساني، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامي، مهاباد، ايران

آتشك, سیروان and عزيز بيگي, کمال and سليماني, مهدی and قادري, محمد (2014) استاديار و متخصص فيزيولوژي ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده علوم انساني، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامي، مهاباد، ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 22-31. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n118p22-fa.pdf

Download (383kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3000&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : علی رغم اينکه اغلب مطالعات نشان داده اند که فعاليت های ورزشی منظم مزايای فراوانی برای سلامتی افراد به همراه دارد، اما گزارش داده شده است که يک جلسه فعاليت ورزشی شديد می تواند با توليد گونه های فعال اکسيژن موجب آسيب های ناشی از استرس اکسايشی و کاهش عملکرد ورزشی شود. از طرفی نتايج برخی از مطالعات نشان می دهند که مداخلات تغذيه‌ای و استفاده از مکمل های آنتی اکسيدانی می تواند راه‌کاری مناسب برای محافظت در برابر استرس اکسايشی ناشی از فعاليت های ورزشی باشد. بنابراين هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير مصرف عصاره گياهی کالپوره بر غلظت 8-iso-PGF2α ورزشکاران جوان متعاقب يک جلسه فعاليت هوازی شديد فزاينده بود. روش کار : در يک کار آزمايی نيمه تجربی با طرح دو سو کور 24 دانشجوی تربيت بدنی (سن: 94/1±58/22 سال؛ وزن: 71/7±80/75 کيلوگرم؛ شاخص توده بدنی: 61/1±86/23 کيلوگرم بر متر مربع) در طرح دو سويه کور در دو گروه مکمل (12 نفر) و شبه دارو (12نفر) جايگزين شدند. افرادی که در گروه مکمل قرار گرفتند يک هفته قبل از اجرای پروتکل فعاليت هوازی روزانه مقدار 125 ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن کالپوره دريافت کردند. در افراد گروه دارونما نيز شبه دارو به همين شکل تجويز شد. سپس يک روز پس از آخرين جلسه مصرف مکمل افراد دو گروه در يک آزمون ورزشی هوازی شرکت کردند. نمونه های خونی آزمودنی ها از وريد آنتی کوبيتال آن ها در 4 نوبت قبل از مصرف مکمل، قبل از اجرای آزمون ورزشی، بلافاصله و 24 ساعت بعد از اجرای آزمون ورزشی اخد و شاخص پراکسيداسيون ليپيدی 8-iso-PGF2α مورد اندازه گيری قرار گرفت. داده های تحقيق با استفاده از آزمون ANOVA با اندازه گيری های مکرر در سطح معنی داری (05/0 p≤ ) تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد که بيومارکر 8-iso-PGF2α بلافاصله و 24 ساعت بعد از فعاليت ورزشی در هر دو گروه به طور معنی داری افزايش پيدا کرد (05/0‌> p ). اما غلظت 8-iso-PGF2α 24 ساعت بعد از فعاليت هوازی در گروه شبه دارو نسبت به گروه دريافت کننده مکمل کالپوره به طور معنی داری بالاتر بود (001/0= .(p نتيجه ‌ گيری : در مجموع می توان گفت که عصاره گياهی کاليپوره به عنوان يک مکمل آنتی اکسيدانی می تواند تاثير مثبتی بر پراکسيداسيون ليپد غشای سلول ها و نيز ليپيد های پلاسمايی داشته باشد و از آن می توان جهت جلوگيری از اثرات مخرب راديکال های آزاد استفاده کرد. واژه‌های کلیدی: عصاره گياه کالپوره، پراکسيداسيون ليپيدی، فعاليت هوازی.،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 20 Aug 2014 03:50
Last Modified: 20 Aug 2014 03:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/571

Actions (login required)

View Item View Item