مقایسه ی عزت نفس دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دل آرام, معصومه and صالحیان, تهمینه and رئیسی, زیبا and فروزنده, نسرین (2012) مقایسه ی عزت نفس دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (8). pp. 50-57. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v5n8p50-fa.pdf

Download (193kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/article-1-98-fa.html

Abstract

زمینه و هدف: ارتباط بین عزت نفس و وضعیت تحصیلی متفاوت گزارش شده است و مطالعات انجام شده در این زمینه به طور عمده بر روی دانش آموزان متمرکز بوده است . لذا هدف مطالعه ی حاضر مقایسه ی اعتماد به نفس دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 89-88 بود . روش بررسی: در این مطالعه ی مقطعی ، 310 نفر از دانشجویان از 4 دانشکده و 10 رشته ی تحصیلی در دو گروه مشروط و غیر مشروط با استفاده از پرسشنامه 58 سووالی کوپر اسمیت از نظر میزان اعتماد به نفس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند . تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل ، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت و میزان 05/0P< معنی دار تلقی گردید. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات کل عزت نفس در دانشجویان مشروط 9/4±60/19و در دانشجویان غیر مشروط 4/6±76/31 بود و تفاوت دو گروه معنی دار بود(008/0 P<). همبستگی عزت نفس نفس با معدل دانشجویان معنی دار نبود. نتیجه‌گیری: : دانشجویان مشروط از اعتماد به نفس پایین تری نسبت به دانشجویان غیر مشروط برخوردار بودند . پیشنهاد می شود نحوه ی مقابله با عوامل مختل کننده ی اعتماد به نفس و کسب مهارت های اجتماعی به دانشجویانی که سابقه ی مشروطی دارند ، آموزش داده شود .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دانشجویان مشروط، دانشجویان غیر مشروط، عزت نفس
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 Jul 2017 09:01
Last Modified: 17 Jul 2017 09:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5711

Actions (login required)

View Item View Item