بررسی تاثير مداخله آموزشی بر توانمند سازی دانش آموزان در پيشگيری از مصرف سيگار

صلحي, مهناز and عباسي, حمید and هزاوه اي, محمدمهدی and روشنايي, قدرت اله (2014) بررسی تاثير مداخله آموزشی بر توانمند سازی دانش آموزان در پيشگيری از مصرف سيگار. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 52-63. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n118p52-fa.pdf

Download (372kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3003&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : ميزان شيوع مصرف سيگار در ميان نوجوانان رو به افزايش است. هدف اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزشی بر توانمندسازی دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستان های همدان در پيشگيری از مصرف سيگار است. روش کار : در اين مطالعه نيمه تجربی از نوع شاهددار که در سال تحصيلی 90-1389 انجام شد، 240 دانش آموزان به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه120 نفره آزمون و کنترل تقسيم شدند. وسيله گردآوری اطلاعات پرسش نامه های استاندارد عزت نفس، مهارت حل مسئله، و خودکارآمدی و چک ليست رفتار پيشگيری از مصرف سيگار بود. براساس نتايج حاصل از تکميل اوليه پرسش نامه ها و چک ليست، مداخله مناسب طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. يک ماه بعد از مداخله اطلاعات دو گروه جمع آوری و در نرم افزار spss16 با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. يافته‌ها : قبل از مداخله رفتار پيشگيری از مصرف سيگار، ميانگين نمره عزت نفس، خودکنترلی، خودکارآمدی و مهارت حل مسئله در دانش آموزان دو گروه درحد متوسط بود و از اين نظر تفاوت معنادار نداشتند. پس از مداخله ميانگين نمرات عزت نفس، خودکنترلی (003/0 p= )، خودکارآمدی (014/0 p= ) و مهارت حل مسئله (001/0 p= ) در دو گروه تفاوت معنا دار نشان داد و ميان رفتار پيشگيری از مصرف سيگار در دو گروه اختلاف معنی دار مشاهده شد (02/0 p= ). نتيجه ‌ گيری : مداخله آموزشی با ارتقاء عزت نفس، خودکنترلی، خودکارآمدی و مهارت حل مسئله موجب توانمندی دانش آموزان مورد بررسی برای پيشگيری از مصرف سيگار می شود. واژه‌های کلیدی: سيگار، دانش آموزان، توانمندسازی، عزت نفس، خودکنترلی، خودکارآمدی، حل مسئله.،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 20 Aug 2014 06:18
Last Modified: 20 Aug 2014 06:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/577

Actions (login required)

View Item View Item