پيش بينی موفقيت تحصيلی بر اساس هوش هيجانی و مولفه های جمعيت شناختی

يداللهي, آزیتا and ميرزازاده, عظیم and فتي, لادن (2014) پيش بينی موفقيت تحصيلی بر اساس هوش هيجانی و مولفه های جمعيت شناختی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 73-80. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n118p73-fa.pdf

Download (302kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3005&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : پيشرفت تحصيلی دانشجويان، در کسب موفقيت‌های آتی آن ها از اهميت بسزايی برخوردار است و عدم توجه به اين مقوله‌ی اساسی و به تبع آن افت تحصيلی، موجب کاهش سطح علمی و کارايی دانشجويان خواهد شد. هدف از انجام اين پژوهش پيش­بينی موفقيت تحصيلی از طريق مولفه‌های هوش هيجانی و برخی از متغيرهای جمعيت شناختی می‌باشد. روش کار : اين پژوهش از نوع توصيفی-مقطعی می‌باشدکه در آن 114دانشجوی پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصيلي91-1390 شرکت کردند. جامعه آماری کليه دانشجويان رشته پزشکی ورودی سال 1390 بودند. دانشجويان پرسش نامه هوش هيجانی بار-ان را در ابتدای سال تحصيلی تکميل نمودند و در پايان يک سال تحصيلی معدل (شاخص پيشرفت تحصيلی) و برخی از متغيرهای جمعيت شناختی آن ها به روش خود اظهاری جمع آوری شد. در تحليل نتايج از همبستگی پيرسون، رگرسيون گام به گام و تحليل کوواريانس استفاده شد. يافته‌ها: نتايج رگرسيون گام‌به‌گام نشان داد بين مولفه‌های هوش هيجانی و موفقيت تحصيلی ارتباط معناداری وجود ندارد. اما بين نوع سهميه و موفقيت تحصيلی ارتباط معنا داری وجود دارد که در آن F(2,101)= 7/317 در سطح معنا داری p<0/001 . نتيجه ‌ گيری : نتايج حاصل از اين مطالعه حاکی از اين است که هوش هيجانی تاثيری در موفقيت تحصيلی ندارد. اين در حالی است که هوش هيجانی يکی از الزامات موفقيت يک پزشک در زندگی حرفه‌ای‌اش می‌باشد. در شيوه ارزشيابی کنونی دانشجويان هوش هيجانی جايگاهی ندارد. در اين صورت در شيوه ارزشيابی بايد تغيرات اساسی صورت گيرد. همچنين برای نحوی پذيرش دانشجويان بايد تدابيری انديشيد که تاثير سهميه در آن معقول ‌ تر شود. واژه‌های کلیدی: هوش هيجانی، موفقيت تحصيلی، دانشجويان پزشکی.،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 20 Aug 2014 06:19
Last Modified: 20 Aug 2014 06:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/579

Actions (login required)

View Item View Item