مطالعه تطبیقی برنامه ریزی و ساختار پژوهش و توسعه در سیستم های بهداشتی درمانی کشورهای پیشرفته و ارائه الگو برای ایران

دانش دهکردی, نوشین and طبیبی, سید جمال الدین (2002) مطالعه تطبیقی برنامه ریزی و ساختار پژوهش و توسعه در سیستم های بهداشتی درمانی کشورهای پیشرفته و ارائه الگو برای ایران. نشریه مدیریت سلامت, 5 (12). pp. 5-14. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v5n12p5-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-175-fa.html

Abstract

بررسی اخیر با عنوان مطالعه تطبیقی برنامه ریزی و ساختار پژوهش و توسعه در سیستم های بهداشتی ، درمانی کشورهای پیشرفته و ارائه الگو برای ایران در سال 80 و 81 به مرحله اجرا درآمد . نظر به اهمیت پژوهش و توسعه در ارتقاء سیستم های بهداشتی درمانی و ضرورت استقرار نظام پژوهش و توسعه در این سیستم ها مطالعه صورت گرفته است. هدف کلی این پژوهش مقایسه برنامه ریزی و ساختار پژوهش وتوسعه در سیستم های بهداشتی درمانی چند کشور توسعه یافته و ارائه الگو برای ایران بوده است. یکی از اهداف ویژه این پژوهش شناخت برنامه ریزی و ساختار واحدهای پژوهش و توسعه در سیستم های داخلی چند کشور توسعه یافته و ایران بوده است . هدف دیگر مقایسه این دو جزء مدیریتی در واحدهای پژوهش و توسعه در کشورهای مورد بررسی و ایران می باشد. در هدف کاربردی این پژوهش ارائه الگوی مناسب برنامه ریزی و ساختار پژوهش و توسعه در سیستم های بهداشتی درمانی ایران مدنظر بوده است. این مطالعه که یک مطالعه مقطعی بوده و در مدت یک و نیم سال انجام شده است از نوع مطالعات توصیفی می باشد. جامعه آماری در این بررسی شامل کلیه کشورهای پیشرفته و واحد آماری مورد مطالعه کشورهای توسعه یافته ای بود که واحدهای پژوهش و توسعه در نظام بهداشت و درمان آنها وجود داشته است. کشورهایی که مورد بررسی نهایی قرار گرفتند شامل انگلستان ، امریکا و استرالیا می باشند. نتایج حاصل از یافته های پژوهش به طرح الگوی پیشنهادی برای نظام پژوهش و توسعه در بهداشت و درمان ایران منجر شد و پس از چند مرحله بازنگری و استفاده از تکنیک دلفی و تعمیم نظرات صاحبنظران ایرانی الگوی نهائی ارائه شد. در این الگوی برنامه ریزی پیشنهادی در نظام پژوهش و توسعه نیمه متمرکز، با تاکید بر برنامه ریزی استراتژیک با توجه به برنامه ریزی عملیاتی ، داشتن برنامه مشترک با سایر واحدهای پژوهش و توسعه می باشد . در این الگو همچنین تاکید بر برنامه ریزی به هدف و داشتن برنامه های منحصر به واحد مربوط آمده است. ساختار پیشنهادی برای بهداشت و درمان ایران نیمه متمرکز، ترکیبی از خصوصی و دولتی ، دیامیک ، بر مبنای وظیفه و تخصص و ماتریس بوده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مطالعه تطبیقی، پژوهش و توسعه مدیریت، سیستم های بهداشتی درمانی
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 11 Sep 2017 05:44
Last Modified: 11 Sep 2017 05:44
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5877

Actions (login required)

View Item View Item