باز پس گرفته شده: رضایتمندی بیماران بستری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ارائه خدمات (1381)

اسلامی نژاد, طاهره and ظهور, علیرضا (2004) باز پس گرفته شده: رضایتمندی بیماران بستری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ارائه خدمات (1381). نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 27-35. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v7n16p27-fa.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-153-fa.html

Abstract

مقدمه: غلبه بر بحرانهای موجود در بیمارستانها، بدون توجه به نیازها و جلب رضایت بیماران غیرممکن است. میزان رضایتمندی بیماران بستری از واحدهای مختلف بیمارستان یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی در بهار سال 1381 به منظور ارزیابی رضایت بیماران بستری از خدمات واحدهای مختلف بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شفا، باهنر و کرمان درمان) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش بیماران 15 سال به بالایی بود که حداقل 48 ساعت در بخشهای داخلی یا جراجی بیمارستانهای مذکور بستری شده اند. حداقل حجم نمونه لازم براساس مطالعه اولیه 564 نفر برآورد گردید کهجهت اطمینان بیشتر با 600 بیمار در زمان ترخیص مصاحبه انجام گرفت. ابزار سنجش رضایت بیماران با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و شهید بهشتی ساخته شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های مجذور کای، تی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: حدود 59% بیماران از خدمات بیمارستانهای تحت بررسی راضی بودند. تفاوت معنی داری در نسبت رضایتمندی بین سه بیمارستان تحت بررسی مشاهده نگردید. از بین واحدهای مختلف بیمارستانی، بیشترین نارضایتی بیماران از کیفیت غذا و امکانات اتاق بستری و بیشترین رضایتمندی از رفتار پزشکان و پرستاران بدست آمد. ارتباط معنی داری بین سن، تحصیلات، تأهل و مدت اقامت بیماران در بیمارستان با رضایتمندی از واحدهای مختلف بیمارستان مشاهده نگردید. بحث و نتیجه گیری: حل مسائلی که منجر به نارضایتی بیماران می گردد تلاش و تعهد مدیران را می طلبد. لازم است مدیران بیمارستانها با توجه نمودن به انتظارات و خواست بیماران، رضایت آنان را کسب نمایند تا آنان در برنامه های درمانی و مراقبتی خود بیشتر مشارکت نموده و بیمارستان بهتر به اهداف خود دست یابد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رضایتمندی، بیماران بستری، بیمارستان
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 11 Sep 2017 07:48
Last Modified: 11 Sep 2017 07:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5911

Actions (login required)

View Item View Item