رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه

رئیسی, پوران and نصیری پور, امیراشکان and کرمی, شیرزاد (2006) رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه. نشریه مدیریت سلامت, 8 (22). pp. 47-54. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v8n22p47-fa.pdf

Download (301kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-345-fa.html

Abstract

قدمه: روانشناسان معتقدند بیست درصداز موفقیت های شخص به بهره هوشی (IQ) و هشتاد درصد به هوش هیجانی(EQ) بستگی دارد. رابطه ی هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان ها مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف این مطالعه تعیین رابطه ی هوش هیجانی وابعاد پنج گانه ی آن با عملکرد مدیران بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه بود. روش بررسی: این یک مطالعه ی همبستگی کاربردی ست.جامعه ی پژوهش 60 نفر مدیران سطوح مختلف مدیریتی بیمارستان های آموزشی کرمانشاه است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی 33 سئوالی شرینگ است که با مقیاس پنج درجه ای لیکرت درجه بندی شده است. پرسشنامه ها به روش خودپاسخگویی تکمیل شد. ابزار اندازه گیری عملکرد مدیران، فرم های ارزشیابی عملکرد سالانه ،ابلاغی وزارت بهداشت بود که توسط مافوقان خود مورد ارزشیابی قرارگرفته بودند.داده ها باشاخص های آمارتوصیفی وآزمون پیرسون ارایه می شود. یافته ها: مدیران مورد بررسی از لحاظ هوش هیجانی با میانگین نمره98/117و کسب 50/71 درصد کل نمرات ، دارای وضعیَت قوی متمایل به متوسط بودند. در رابطه با ابعاد هوش هیجانی، مهارتِ مدیران بر روی مؤلفه های «مدیریت روابط» و «خودمدیریتی» به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین بود. میزان مهارت مدیران بر روی مؤلفه های خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و خودانگیزی به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار داشت. در رابطه با عملکرد شغلی مدیران مورد بررسی با میانگین امتیاز 22/88 و کسب 20/80 درصد امتیازات مربوط به عملکرد دارای وضعیت قوی می باشند. بین هوش هیجانی مدیران با عملکرد شغلی آنان همبستگی مثبت معنی دار(777/.=r) وجود داشت. همچنین، هریک ازابعاد پنج گانه ی هوش هیجانی با عملکرد همبستگی مثبت معنی دار داشت. نتیجه گیری: با بهبود روند انتخاب و گزینش مدیران بیمارستان ها بر اساس مهارت های هوش هیجانی و همچنین آموزش و ارتقای قابلیت های هوش هیجانی می توان عملکرد آنان را بهبود بخشید.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش هیجانی، عملکرد، مدیر، بیمارستان
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2017 06:09
Last Modified: 12 Sep 2017 06:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5932

Actions (login required)

View Item View Item