بررسی سبک رهبری و بلوغ سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1383

سید جوادی, مریم and خالصی, نادر and عبادی فرد آذر, فربد (2005) بررسی سبک رهبری و بلوغ سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1383. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 95-104. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v8n21p95-fa.pdf

Download (285kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-143-fa.html

Abstract

مقدمه: بیمارستان‌ها نیز از جمله سازمان‌های پیچیده معاصر می‌باشند که توفیق آنها در گروی شیوه رهبری و مدیریت اثربخش می‌باشد و برای مدیران بیمارستان‌ها دانستن اصول رهبری و آگاهی از چگونگی اتخاذ سبک‌های رهبری از نقطه نظر هدایت نیروی انسانی شاغل و هدایت سازمان در راستای نیل به اهداف خود لازم است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین سبک رهبری وبلوغ سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی در تابستان و پاییز سال1383 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشکیل دادند که تعداد 288 نفراز جامعه آماری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.گردآوری اطلاعات در این پژوهش به وسیله پرسشنامه انجام گرفت که اعتبار و پایایی این پرسشنامه به ترتیب به روش اعتبار محتوا و آزمون بازآزمون ارزیابی گردید. داده ها پس ازجمع آوری‌‌، با استفاده از نرم‌افزارآماری SPSS وآزمون‌های خی‌دو وآنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شد. در تحلیل داده‌ها حداکثر امتیاز ممکن 100 وحداقل آن صفر در نظرگرفته شد. یافته‌ها: در بیمارستان‌های مورد بررسی، سبک رهبری آمرانه با 4/59 درصد بیشترین درصدفراوانی سبک رهبری مدیران عالی (رییس، مدیر و مترون) را به خود اختصاص می‌دهد وسپس به ترتیب، سبک رهبری قبولاندنی با2/17 درصد، رهبری مشارکتی با 1/13 درصد و رهبری تفویضی با 3/10 درصد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. در رابطه با بلوغ سازمانی در بیمارستان‌های تحت مطالعه نیز بلوغ حداقل 8/49 درصد، بلوغ حداقل تامتوسط3/46 و بلوغ متوسط تا حداکثر9/3 درصد ازکل درصد فراوانی مربوط به بلوغ سازمانی را شامل میشود و فراوانی مربوط به بلوغ حداکثر، صفراست. براساس نتیجه آزمون خی‌دو بین بلوغ سازمانی و رسته شغلی کارکنان ازلحاظ آماری ارتباط معنی‌داری وجود دارد (007/0=P-Value) اما بین دومتغیر بلوغ سازمانی و سطح تحصیلات کارکنان و نیز دو متغیر بلوغ سازمانی و سبک رهبری مدیران عالی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (05/0

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سبک رهبری، بلوغ سازمانی، بیمارستان
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2017 08:37
Last Modified: 12 Sep 2017 08:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5942

Actions (login required)

View Item View Item