تعيين ارزش پيشگويي نمره بیشاپ در موفقیت سیر زایمان در زنان فول ترم القا شده مراجعه كننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس ، 92-1391

قربان پور, مینا and رحمانی, الهام and احمدی, شهناز and معتمد, نیلوفر (2014) تعيين ارزش پيشگويي نمره بیشاپ در موفقیت سیر زایمان در زنان فول ترم القا شده مراجعه كننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس ، 92-1391. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
GHORBANPOOR1.pdf

Download (4MB) | Preview
Official URL: http://lib.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

Abstract

چکیده زمینه: القا یکی از شایع ترین مداخلات مامایی است و حدودا 20 درصد از وضع حمل ها با کمک القا انجام میشود . این مطالعه ارزش نمره بیشاپ و ویژگی های مادری و جنینی را جهت پیشگویی القای موفق بررسی می کند. روش کار: در این مطالعه از نوع مقطعی آینده نگر جامعه آماری خانم های باردار فول ترم بودند که در سال 92-1391 برای زایمان به بیمارستان شهدای خلیج فارس مراجعه کردند . اثر نمره بیشاپ ، وزن تولد ، سن حاملگی ، سن مادر و پاریتی بر موفقیت القا ( زایمان طبیعی ) ارزیابی شد. جهت تعیین نمره بیشاپ از معاینه انگشتی واژینال استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (ميانگين، انحراف معيار و فاصله اطمينان 95%) و آزمونهای تی مستقل ، کای دو ، آنالیز رگرسیون لجستیک و محاسبه حساسیت و ویژگی و رسم منحنی ROC. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 استفاده شد . از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت تعیین نرمالیتی داده های مربوط به طول مدت لیبر استفاده شد . از نظر آماری ، P value کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: این مطالعه بر 271 خانم باردار انجام شد. زایمان 180 نفر به کمک القا شروع شد. در گروه القا شده 9/78 درصد زایمان طبیعی داشتند و 1/21 درصد سزارین شدند .ارتباط بین نمره بیشاپ ، سن حاملگی ، پاریتی ، وزن تولد و سن مادر و با نحوه ختم حاملگی بررسی شد که در دو مورد آخر رابطه معنادار نبود ولی شانس زایمان طبیعی با افزایش نمره بیشاپ ، پاریتی بالا و سن حاملگی پایین تر بیشتر بود . مهمترین جزء نمره بیشاپ در پیشگویی القای موفق زایمان دیلاتاسیون بود . حساسیت نمره بیشاپ در تشخیص صحیح موارد زایمان طبیعی 8/52 درصد و ویژگی آن در تشخیص صحیح موارد سزارین 9/78 درصد می باشد. بعلاوه ارزش اخباری مثبت نمره بیشاپ برای زایمان طبیعی 4/90 درصد و ارزش اخباری منفی آن9/30 درصد می باشد. با رسم منحنی ROC جهت تعیین ارزش پیشگویی نمره بیشاپ مشخص شد دقت کلی نمره بیشاپ برای زایمان طبیعی 69 درصد با فاصله اطمینان 78-59 درصد (0001/0= P value) می باشد. نتیجه گیری : در زنان مورد مطالعه ، نمره بیشاپ 6 و بالاتر ، پاریتی و سن حاملگی در پیشگویی القای موفق زایمان موثر است . واژگان کلیدی : نمره بیشاپ ، القا زایمان ، زایمان طبیعی ، پیشگویی

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 20 Aug 2014 09:07
Last Modified: 20 Aug 2014 09:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/604

Actions (login required)

View Item View Item