تاثير بازی در زمين های کوچک برو نوتروفیل های فوتبالیست های جوان IL-18

گائينی, عباسعلی and چمنی, اکبر and کردی, محمدرضا and مشهدی ابوالقاسم, آزیتا (2014) تاثير بازی در زمين های کوچک برو نوتروفیل های فوتبالیست های جوان IL-18. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 40-48. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n117p40-fa_2.pdf

Download (372kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2970&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : بازی فوتبال در زمين های کوچک به لحاظ ماهيت عملی اين ورزش، باعث بروز تغييراتی در دستگاه ايمنی می شود. هدف اين پژوهش بررسی تاثير بازی در زمين های کوچک بر مقدار IL-18 و ميزان نوتروفيل های فوتباليست های جوان بود. روش کار : پژوهش حاضر يک پژوهش نيمه تجربی است. از 24 فوتباليست 18 - 15 ساله ی شرکت کننده در اين پژوهش 16 بازيکن در قالب گروه های تجربی متشکل از دو تيم چهار نفره با ميانگين و انحراف معيار سنی: 88/0±13/16 سال، قد: 66/6±167 سانتی متر، وزن: 34/7±70/58 کيلوگرم و شاخص توده بدنی: 79/1±96/20 و چهار تيم دو نفره با ميانگين و انحراف معيار سنی: 48/0±80/16 سال، قد: 73/5±167 سانتی متر، وزن: 98/5±16/55 کيلوگرم و شاخص توده بدنی: 93/1±78/19 به ترتيب در زمين هايی به ابعاد 20×25 و 28×35 متر به بازی فوتبال پرداختند. هشت بازيکن با ميانگين و انحراف معيار سنی: 07/1±18/16سال، قد:75/6±171 سانتی متر، وزن: 21/8±86/58 کيلوگرم و شاخص توده بدنی: 14/2±03/20 به عنوان گروه کنترل هيچ گونه فعاليتی انجام ندادند. بلافاصله قبل و بعد از فعاليت ورزشی، ميزان IL-18 و نوتروفيل افراد سنجش و يافته ها با استفاده از آزمون آماری تحليل واريانس و آزمون تعقيبی شفه با نرم افزار 16 SPSS در سطح معنی داری 05/0 p< بررسی شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد مقدار IL – 18 در گروه های تجربی افزايش معنا داری پيدا کرد که بيشترين ميزان در گروه های دو در مقابل دو قابل مشاهده بود اما نوتروفيل ها هيچ گونه تغيير معنا داری را نشان ندادند. نتيجه ‌ گيری : با احتياط می توان گفت بازی در زمين های کوچک در جوانان فوتباليست باعث افزايش معنا دار مقدار IL-18 شده و بر ميزان نوتروفيل های خون اين افراد تاثير معنا داری ندارد. واژه‌های کلیدی: بازی در زمين های کوچک، فوتباليست های جوان، نوتروفيل، IL-18،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 04:42
Last Modified: 23 Aug 2014 04:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/616

Actions (login required)

View Item View Item