بررسی مقايسه ای سطح سرمی آديپونکتين قبل و بعد از پيوند کليه

ناظميان, فاطمه and جواد موسوي, غزال and نقيبي, مسیح and هاشمي, اسحاق and مهربان, سعیده (2014) بررسی مقايسه ای سطح سرمی آديپونکتين قبل و بعد از پيوند کليه. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 59-65. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n117p59-fa_2.pdf

Download (463kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2972&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: آديپونکتين سرمی به عنوان يک نشانگر احتمالی بيماری عروق کرونر و حوادث قلبی عروقی در جمعيت عمومی مطرح است. سطح اين پروتئين در نارسايی کليه به طور قابل توجهی افزايش می يابد اما نقش کليه‌ها در حذف آديپونکتين ناشناخته است.هدف اين مطالعه مقايسه سطح سرمی آديپونکتين قبل و بعد از پيوند کليه و ارتباط آن با وضعيت عملکرد کليه بعد از پيوند کليه می باشد. روش کار: در اين مطالعه مقطعی تعداد 40 نفربيمار نارسايی مزمن کليه ( End stage renal disease ) که کانديد پيوند بودند و 40 نفر سالم در گروه شاهد که از لحاظ سن و جنس با افراد بيمار همسان بودند. وغلظت سرمی آديپونکتين به روش الايزا يک روز قبل از پيوند کليه (روز پس از دياليز) و 14 روز بعد از پيوند کليه با عملکرد پايدار کليه اندازه گيری می شود. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمونهای کای دو، t مستقل و وابسته و ضريب همبستگی پيرسون يا معادل آنها و نرم افزار SPSS ورژن 16 انجام شد. يافته‌ها: بين تغييرات GFR و تغييرات HDL با تغييرات آديبونکتين رابطه معناداری وجود داشت. سطح کراتينين ( p=0.001 ) و LDL سرم ( p=0.005 ) قبل از پيوند در دو گروه تفاوت معنی داری داشت. سطح کراتينين ( p=0.001 ) و HDL سرم ( p=0.018 ) بعد از پيوند در دو گروه تفاوت معنی داری داشت. بين سرعت فيلتراسيون گلومرولی ( Glomerular filtration rate )، کراتينين و HDL قبل و بعد از پيوند تفاوت معنی داری با يکديگر داشت. سطح آديپونکتين در بيماران ESRD قبل از پيوند در مقايسه با گروه کنترل بالاتر می بود. همچنين سطح آديپونکتين در همين گروه بعد از پيوند در مقايسه با گروه کنترل بالاتر بود. در مقايسه قبل و بعد از پيوند موفقيت آميز کليه، سطح آديپونکتين بعد از پيوند، پايين تر بود اما همچنان نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. نتيجه‌گيری : عملکرد کليه به عنوان يک فاکتور موثر در کليرانس آديپونکتين مطرح می باشد. واژه‌های کلیدی: پیوند کلیه، سطح سرمی آدیپونکتین، کراتینین، بیماری عروق کرونر،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 05:05
Last Modified: 23 Aug 2014 05:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/618

Actions (login required)

View Item View Item