بررسی ارتباط ترس از ايدز با آگاهی و نگرش زنان سنين باروری نسبت به ايدز

اشرفي نيا, فرزانه and جاناني, لیلا and خواجه كاظمي, راضیه and دستورپور, مریم (2014) بررسی ارتباط ترس از ايدز با آگاهی و نگرش زنان سنين باروری نسبت به ايدز. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 76-84. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n117p76-fa_2.pdf

Download (357kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2974&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : آ گاهی، نگرش و باورهای هر قوميت در ارتقاء سلامت و پيشگيری از بيماری ها مؤثر می باشد؛ بر پايه مطالعات مختلف ترس ممکن است وسيله مؤثری در جهت تغيير رفتار باشد و به نظر می رسد ترس از ايدز متناسب با سطح آگاهی و نگرش افراد در پيشگيری از عفونت اچ آی وی/ ايدز تأثير داشته باشد. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسی رابطه ترس از ايدز با آگاهی و نگرش زنان سنين باروری نسبت به بيماری ايدز بوده است. روش کار : اين مطالعه مقطعی بر روی 260 نفر از زنان سنين باروری مراجعه کننده به کلينيک زنان و زايمان بعثت شهر کرمان به مدت 6 ماه طی نمونه گيری دردسترس و به صورت مصاحبه ای انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل يک چک ليست اطلاعات دموگرافيک و دو پرسش نامه سنجش آگاهی و نگرش و ترس از ايدز بود که روايی و پايايی آن در اين مطالعه مورد تأييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصيفی مانند ميانگين، انحراف معيار و آزمون کای دو و ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: نتايج مطالعه حاکی از اين بود که اغلب زنان از سطح آگاهی متوسط (2/55%)، نگرش مثبت نسبت به راه های انتقال و پيشگيری از ايدز (8/95% ) و شدت ترس از ايدز متوسطی برخوردار بودند (5/57%). بين آگاهی، نگرش و سطح تحصيلات زنان با ترس از ايدز ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد، اما بين وضعيت اشتغال زنان با ترس از مواجهه با ويروس اچ آی وی ارتباط معنی داری نشان داده شد. نتيجه ‌ گيری: از آنجا که بر پايه تحليل نتايج مطالعه حاضر سطح مطلوبی از آگاهی نسبت به ايدز و ارتباط معناداری بين نمره آگاهی، نگرش و ترس از ايدز گزارش نشد؛ به نظر می رسد که لزوم افزايش سطح آگاهی و آموزش هر چه بيشتر و صحيح تر زنان سنين باروری و به دنبال آن تغيير رفتار متناسب افراد در جهت پيشگيری از بيماری ايدز مورد توجه قرار گيرد. در ضمن فراهم آوردن اطلاعات دقيق تری در زمينه ترس از ابتلا به ايدز و ارتباط آن با سطح آگاهی و نگرش افراد لزوم انجام مطالعات مداخله ای و تحقيقات گسترده تری را می طلبد. واژه‌های کلیدی: ترس از ایدز، آگاهی، نگرش، زنان سنین باروری،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 07:59
Last Modified: 23 Aug 2014 07:59
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/620

Actions (login required)

View Item View Item