مقايسه اثر بخشی دو شيوه درمان با اولتراسوند پالس و ماساژ عمقی عرضی در اپی کنديليت خارجی بازو

خارابيان, شهرام and مظاهری نژاد, علی and انگورانی, هومن and وزيری, محمد and دادگستر, هاله and پيشگاه رودسری, محدثه (2013) مقايسه اثر بخشی دو شيوه درمان با اولتراسوند پالس و ماساژ عمقی عرضی در اپی کنديليت خارجی بازو. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (116). pp. 56-65. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n116p56-fa.pdf

Download (390kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2945&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : درد ناحيه اپی کنديل خارجی استخوان بازو يکی از شايع ترين انواع آسيب های استفاده بيش از حد است. علی رغم شناخته بودن تابلوی بالينی اين آسيب، روش های متعدد درمانی برای آن مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه مقايسه ماساژ عرضی عمقی با اولتراسوند تراپی در کاهش علائم افراد دچار اين آسيب است. روش کار : افراد مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی ورزشی بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با شکايت درد قسمت خارجی آرنج که بر اساس معاينات برای آن ها تشخيص آرنج تنيس بازان (Tennis Elbow) گذاشته شده و علائم آن ها بيش از 6 هفته طول کشيده و معيارهای خروج از مطالعه را نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. متغيرهای شدت درد در کار روزانه، در اکستانسيون انگشت وسط در برابر مقاومت، در اکستانسيون انگشتان 2 تا 5 در برابر مقاومت و در اکستانسيون مچ در برابر مقاومت بر حسب معيار عددی درد (Visual Analogue Scale-VAS) و نيز حداکثر قدرت مشت کردن درمحدوده بدون درد بر حسب کيلوگرم (Kg) قبل از ورود به مطالعه و نيز در مقاطع زمانی بلافاصله پس از مداخله (پيگيری اول)، 1 هفته، 2 هفته و 4 هفته پس از زمان پيگيری اول مورد ارزيابی قرار گرفت. بيماران پس از تصادفی سازی در گروه درمان با اولتراسوند پالسی با مختصات 3 مگاهرتز، 2 وات/سانتی متر مربع و نسبت روشن به خاموش 20 درصد به مدت هر جلسه 8 دقيقه و به تعداد 10 جلسه يک روز درميان به عنوان گروه شاهد يا گروه درمان با ماساژ عرضی عمقی به شيوه سيرياکس (Cyriax) هرجلسه به مدت 7 دقيقه و به تعداد 5 جلسه يک روز درميان به عنوان گروه مداخله توزيع شدند. برای آزمون اختلاف ميان ميانگين‌های 5 آزمون برانگيزاننده درد در مقاطع زمانی اندازه گيری شده در دو گروه اولتراسوند تراپی و گروه ماساژ عرضی عمقی از آزمون آناليز واريانس داده‌های تکراری استفاده شد. 05/0> p-value از نظر آماری معنی دار تلقی شد. يافته‌ها: ميانگين درد در 4 بازه ی زمانی اندازه گيری شده، در دو گروه اولتراسوند تراپی و ماساژ عمقی، برای هر 5 آزمون برانگيزاننده درد و حداکثر قدرت مشت کردن در محدوده بدون درد، از نظر آماری معنی دار می باشد (01/0= p-value برای همه آزمون) و با گذر زمان اختلاف بين ميانگين درد در دو گروه، در تمامی آزمون ها به جز آزمون اکستانسيون انگشت وسط (175/0 p-value for time= ) به صورت معنی داری افزايش می يابد (01/0 < p-value برای همه آزمون ها). نتيجه گيری: در پيگيری کوتاه مدت 4 هفته پس از درمان ماساژ عرضی عمقی در کاهش درد و افزايش قدرت مشت کردن در محدوده بدون درد موثرتر از اولتراسوند تراپی است. واژه‌های کلیدی: درد اپی کنديل خارجی بازو، ماساژ عرضی عمقی، اولتراسوند تراپی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 08:02
Last Modified: 23 Aug 2014 08:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/627

Actions (login required)

View Item View Item