اثر اکسيدان ها بر بيان ژن آنزيم سوپراکسيداز ديسموتاز ميتوکندريايی در مردان و زنان فعال: تحت تاثير فعاليت های شديد ورزشی

ترتيبيان, بختیار and بقايی, بهروز and برادران, بهزاد (2013) اثر اکسيدان ها بر بيان ژن آنزيم سوپراکسيداز ديسموتاز ميتوکندريايی در مردان و زنان فعال: تحت تاثير فعاليت های شديد ورزشی. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (116). pp. 78-87. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n116p78-fa.pdf

Download (334kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2947&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: همزمان با فعاليت هوازی حجمی از اکسيدان ها توليد می گردد که سيستم ايمنی را تحت تاثير قرار می دهد، با اين حال اين ميزان تاثيرات بر اساس جنسيت و فعال بودن متفاوت خواهد بود، لذا هدف از تحقيق حاضر بررسی بيان ژنی آنزيم سوپراکسيداز ديسموتاز ميتوکندريايی ( (Mn SOD Mn Superoxide Dismutase)) و اثرات شاخص هاي اکسيدانی و التهابی در بيان ژنی آنزيم سوپر اکسيداز ديسموتاز ميتوکندريايی در مردان و زنان فعال می باشد. روش کار: تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربی با اندازه­گيري­های متعدد مي­باشد که در آن 24 مرد (12) و زن (12) فعال (24-22 سال) به­صورت داوطلبانه و پس از تکميل فرم رضايت نامه شرکت کردند. سپس از آزمودني­ها در سه مرحله قبل و پس از انجام تست ورزشی (Graded exercise test-GXT) و 3 ساعت بعد آن (ريکاوری) خون­گيری وريد بازويی به عمل آمد و برای اندازه­گيری mRNA Mn SOD از کيت SYBER Green PCR Master mix reagent و روش Real time-PCR و برای اندازه­گيری سطح مالون دی آلدئيد MDA) – (Malondialdehyde و لاکتات دهيدروژناز (Lactate dehydrogenase) (LDH) از Eutoanalyzer استفاد گرديد. يافته‌ها: در مردان mRNA آنزيم Mn SOD افزايش معنی داری نيافت (05/0p≥)، ليکن در زنان در مرحله ريکاوری بيان ژنی اين آنزيم افزايش معنی‌داری يافت (006/0 p=). فعاليت MDA در مردان در مرحله ريکاوری و بلافاصله بعد از فعاليت ورزشی بيشتر از حالت پايه بود (به ترتيب 012/0p= و 014/0p=)، ليکن در زنان فقط در مرحله ريکاوری معنی دار گزارش شد (002/0p=). سطح LDH نيز فقط در گروه زنان و بلافاصله بعد از فعاليت و در مرحله ريکاوری افزايش معنی داری داشته است (009/0 p=و 026/0 p=) . همچنين فقط ارتباط بين تغييرات غلظت MDA و بيان ژنی Mn SOD در مردان معنی دار گزارش شد (001/0 p=). نتيجه گيری: از نتايج تحقيق حاضر می توان دريافت که اکسيدان ها موثر ترين عامل در تضعيف بيان ژنی Mn SOD در افراد فعال در حين فعاليت‌های هوازي شديد هستند. واژه‌های کلیدی: مالون دي آلدئيد، لاكتات دهيدروژناز، سوپراكسيداز ديسموتاز ميتوكندريايي،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 08:05
Last Modified: 23 Aug 2014 08:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/630

Actions (login required)

View Item View Item