تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر بهبود نحوه مراقبت از نوزاد نارس توسط مادر

قاسمی, مهین and دهداری, طاهره and محققی, پریسا and گوهری, محمودرضا (2013) تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر بهبود نحوه مراقبت از نوزاد نارس توسط مادر. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (115). pp. 39-48. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n115p39-fa.pdf

Download (361kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2924&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: باورهای نادرست مادران در زمينه مراقبت از نوزاد نارس می تواند سبب عملکرد مراقبتی نامناسب آنان شود. هدف مطالعه حاضر، تعيين تأثير آموزش بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر عملکرد مادران در زمينه مراقبت از نوزاد نارس خود در سال 1391 می باشد. روش کار: اين مطالعه از نوع نيمه تجربی است. دو بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران به صورت تصادفی انتخاب و به گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. از هر بيمارستان 45 مادر دارای نوزاد نارس به صورت نمونه گيری آسان انتخاب شدند. در اين مطالعه، ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه خود ساخته برای سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده و چک ليست مشاهده ای برای سنجش عملکرد مادران بود. پيش آزمون در روز اول بستری نوزاد جهت سنجش سازه های تئوری و عملکرد مادران انجام شد. مداخله آموزشی بر مبنای نتايج پيش آزمون طراحی و برای گروه آزمون اجرا شد. زمان ترخيص نوزاد، هر دو گروه مجدداً پرسش نامه های مربوطه را تکميل کردند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تي مستقل و تی زوجی تحليل شدند. يافته‌ها: ميانگين نمره قصد (02/0p=)، نگرش (001/0p<)، هنجارهای انتزاعی (002/0p=)، کنترل رفتاری درک شده (001/0p<) و همچنين عملکرد کلی مادران در مراقبت از نوزاد نارس (001/0p=) در گروه آزمون، افزايش معنی داری نسبت به گروه کنترل، در مرحله پس از مداخله داشت. نتيجه‌گيری: اجرای مداخله آموزشی بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده يک استراتژي موثر برای بهبود نحوه مراقبت از نوزاد نارس توسط مادر می باشد. واژه‌های کلیدی: نوزاد نارس، بخش مراقبت ویژه نوزادان، آموزش، تئوری رفتار برنامه ریزی،

Item Type: Article
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 08:07
Last Modified: 24 Jul 2017 09:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/635

Actions (login required)

View Item View Item