طراحی الگوی عوامل پيش بينی کننده کيفيت زندگی بيماران مبتلا به اولسر پپتيک بر اساس آناليز مسير سازه های مدل پرسيد

ندريان, حیدر and طل, آذر and هورسان, هایده and فلاحی, آرزو (2013) طراحی الگوی عوامل پيش بينی کننده کيفيت زندگی بيماران مبتلا به اولسر پپتيک بر اساس آناليز مسير سازه های مدل پرسيد. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (115). pp. 58-69. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n115p58-fa.pdf

Download (408kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2926&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بيماری اولسر پپتيک Peptic Ulcer Disease -PUD)) تأثير قابل ملاحظه ای بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا دارد. هدف از اين مطالعه به کارگيری تحليل مسير مبتنی بر مدل رگرسيون جهت تعيين الگوی پيش بيني کننده های کيفيت زندگی بيماران مبتلا به PUD با استفاده از سازه های مدل پرسيد (PRECEDE) بود. روش کار: اين مطالعه تحليلی مقطعی بر روی 120 بيمار مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان بعثت شهر سنندج که در سال 1389 طی نمونه گيری آسان به دست آمدند، انجام شد. ابزار اين مطالعه پرسش نامه هايی مشتمل بر سازه های مدل پرسيد (PRECEDE model) (کيفيت زندگی، وضعيت سلامت، رفتارهاي خودمديريتی، عوامل مستعد کننده شامل آگاهی و نگرش، تقويت کننده و قادرکننده) بود. جهت اندازه گيری سازه های کيفيت زندگی و وضعيت سلامت از پرسش نامه استاندارد استفاده شد و سازه های ديگر پرسش نامه به دليل عدم وجود ابزار استاندارد، توسط محققان طراحی شد. پرسش نامه ها توسط يک کارشناس ارشد آموزش بهداشت طی مصاحبه با بيماران تکميل گرديد و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آناليز مسير مبتنی بر رگرسيون قرار گرفت. سطح معنی داری در اين مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. يافته‌ها: يافته‌هاي مطالعه نشان داد که سلامت به طور مستقيم بر کيفيت زندگی مؤثر بود. رفتارهاي خودمديريتی نيز از طريق عوامل تقويت کننده بر وضعيت سلامت و کيفيت زندگی موثر بود. عوامل مستعدکننده، تقويت کننده و قادر کننده نيز از طريق تأثير بر وضعيت سلامت به طور غير مستقيم بر کيفيت زندگی مؤثر بودند. عوامل تقويت کننده دومين عامل پيش بيني کننده کيفيت زندگی و پس از آن عوامل مستعد کننده قرار داشت. نتيجه‌گيری: مدل پرسيد می تواند به عنوان چارچوبی جهت طراحی مداخلات آموزشی به منظور ارتقاء کيفيت زندگی در بيماران PUD به کار گرفته شود. عوامل تقويت کننده، به عنوان مهمترين عامل مرحله تشخيص آموزشی و اکولوژيک پيش بينی کننده کيفيت زندگی بيماران مشخص گرديد. واژه‌های کلیدی: كيفيت زندگي، اولسر پپتیک، مدل پرسيد، تحلیل مسیر،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 08:08
Last Modified: 23 Aug 2014 08:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/637

Actions (login required)

View Item View Item