کاربرد مدل چندسطحی در تعيين عوامل موثر بر طول مدت اقامت بيماران آپاندکتومی

محمدعلی نوروزی, مرضیه and حسینی, آغافاطمه and گوهری, محمودرضا (2013) کاربرد مدل چندسطحی در تعيين عوامل موثر بر طول مدت اقامت بيماران آپاندکتومی. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (115). pp. 70-77. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n115p70-fa.pdf

Download (303kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2927&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: با توجه به محدوديت‌های مراکز درمانی و بيمارستان در سطح کشور، توجه به طول مدت اقامت بيمار در بيمارستان اهميت پيدا می‌کند. هدف از اين پژوهش بررسی عوامل موثر بر طول مدت اقامت بيماران آپاندکتومی در بيمارستان‌هاي تامين اجتماعی کشور با استفاده از مدل چند سطحی است. روش کار: اين مطالعه از نوع مقطعی- تحليلی است که ارتباط بين طول مدت اقامت بيماران آپاندکتومی و متغيرهای سن، جنس، نوع بيمه بيمار و تعداد تخت فعال بيمارستان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اطلاعات کليه 570 بيمار که در 6 ماهه اول سال 1388 در بيمارستان‌هاي تامين اجتماعی کشور برای آپاندکتومی بستری شدند از سيستم HIS بيمارستان‌ها استخراج شد. برای تحليل داده‌ها از روش آماری رگرسيون سه سطحی استفاده گرديد. تحليل داده‌ها و برازش مدل در نرم‌افزار SAS نسخه 9.1 اجرا گرديد. يافته‌ها: ميانگين طول مدت اقامت بيماران آپاندکتومي4/2 روز بود. جنسيت، سن، نوع بيمه بيمار و تعداد تخت فعال بيمارستان، تاثيری در طول مدت اقامت بيماران آپاندکتومی نداشت (05/0p>). اثر تصادفی بيمارستان بر طول مدت اقامت بيماران معنادار است (003/0p=)، يعنی مدت اقامت بيماران در بيمارستان‌های مختلف متفاوت است ولی بين طول مدت اقامت بيماران استان‌های مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد و واريانس بين استان‌ها معنی دار نيست (302/0p =). نتيجه‌گيری: در نظر گرفتن وابستگی ميان داده‌ها و استفاده از مدل رگرسيون چند سطحی منجر به يافتن اثر تصادفی بيمارستان گرديد که نشان می دهد بيمارستانی که بيمار در آن بستری می شود بر مدت اقامت بيماران تاثير دارد و استفاده از مدل چندسطحی اين تفاوت را آشکار می کند. واژه‌های کلیدی: رگرسیون چندسطحی، طول مدت اقامت، آپاندکتومی، بیمار بستری،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 08:09
Last Modified: 23 Aug 2014 08:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/638

Actions (login required)

View Item View Item