رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه های درمان مکمل: 1369 - 1382

رئیسی, پوران and قادری, حسین and نصرت نژاد, شیرین (2006) رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه های درمان مکمل: 1369 - 1382. نشریه مدیریت سلامت, 9 (24). pp. 7-16. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v9n24p7-fa.pdf

Download (384kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-307-fa.html

Abstract

مقدمه: هدف مطالعه حاضربررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی )نرخ تورم، درآمد سرانه ملی و نرخ بیکاری( بر میزان فروش بیمه نامه های درمان مکمل در طی دوره 1369:1 تا 1382:4 ) فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1382) با استفاده از آمارهای فصلی تعدیل شده است. روش بررسی: در این پژوهش برای آزمون تجربی مدل، از الگوی خودتوضیح برداری (مدل VAR) استفاده شد. جهت بررسی هم انباشتگی متغیرها، مرتبه هم نباشتگی متغیرهای الگو تعیین گردید سپس تعداد وقفه های بهینه مدل مشخص شد. در گام بعدی تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین و سپس الگوی مطلوب مشخص گردید یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که همه داده ها در سطح 5درصد، انباشته از درجه یک بوده و هیچ بردار هم-انباشتگی بین آنها وجود ندارد.همچنین نتایج حاصل از ترسیم پاسخگویی در مقابل ضربه واحد اعمال شده (یک انحراف معیار) از سوی هر یک از متغیرهای مدل نشان داد که درآمد سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تاٌثیر مستقیم را بر میزان فروش بیمه نامه های درمان دارد. رابطه بین تورم و میزان فروش بیمه درمان مکمل، تا 5/2 سال مثبت و بعد از آن، منفی می باشد. نرخ بیکاری نیز رابطه مثبت و مستقیمی را با میزان فروش بیمه درمان مکمل نشان دارد. نتیجه گیری: متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه های درمان مکمل مرتبط می باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درآمد سرانه ملی، بیمه درمان مکمل و مدل خودتوضیح‌برداری
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Dec 2017 11:01
Last Modified: 05 Dec 2017 11:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6390

Actions (login required)

View Item View Item